Finland har länge haft en framträdande position inom assyriologin, inte minst genom den numera pensionerade men ännu verksamme Simo Parpola. Men den finländska assyriologin har inte bara spets och bredd utan också gamla anor.

Den vetenskapliga disciplinen assyriologi betyder studiet av de kulturer som använde kilskrift. Det rör sig främst om den sumeriska, assyriska och babyloniska kulturen. Denna vetenskapsgren föddes i och med att man på 1850-talet lärde sig att tyda de antika kilskrifterna från Mesopotamien.

I början av 1870-talet tyckte några lärda män vid Helsingfors universitet att också Finland borde ge sig in i jakten på och studiet av mesopotamiska kilskriftsfynd. Man hade också en lämplig kandidat för detta. Docenten Karl Fredrik Eneberg var en ung man och landets främsta kännare av orientaliska språk. Han hade specialiserat sig på arabiska, men hade också studerat hebreiska, syriska, persiska och turkiska. Han var med på noterna att bli Finlands första assyriolog, som man uttryckte det.

Sagt och gjort, Eneberg reste till Paris och började studera för en av områdets främsta, Julius Oppert, tysk-fransk orientalist och en av kilskriftsforskningens grundare, som var professor i assyriologi vid Collège de France. Eneberg var en begåvad och flitig student och fick mycket beröm av sin lärare. Han översatte bland annat en inskription av den assyriske kungen Tiglat-Pileser II. Översättningen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Journal Asiatique. 

När hans understödjare i Helsingfors fick nys om en brittisk expedition till Mesopotamien uppmuntrade de Eneberg att försöka komma med på den. Han var eld och lågor, detta var vad han hade drömt om länge. Ledare för den tilltänkta expeditionen var George Smith, som hade upptäckt och översatt Gilgamesheposet. Han tog gärna med den ivrige finländaren på sin expedition. Eneberg reste till Marseille och därifrån med båt till Konstantinopel. Därifrån fortsatte man med båt till Alexandrette och sedan landvägen till Aleppo och därifrån vidare till Mosul, dit expeditionen anlände den 19 april 1876. Resan tog drygt två månader. 

Under resan upptäckte Eneberg att Smith hade en märklig inställning till expeditionens arbete. Han var mån om att alla kilskriftsfynd som gjordes inte skulle analyseras på plats utan skickas till London. Finländaren återigen var ute efter att se till att åtminstone vissa fynd skulle föras till Finland. Smiths inställning irriterade Eneberg som i ett brev skrev: ”Engelsmännen är stolta; de tycker att inga andra än de duger till någonting.”   

Trots dessa förvecklingar verkade den begåvade och entusiastiske Eneberg ha en stor framtid som assyriolog. Men så blev det tyvärr inte. Den 24 maj 1876, en dryg månad efter att han anlänt till Mosul, hittades Eneberg död i sin säng. Han blev 35 år gammal och begravdes av en protestantisk präst i Mosul. 

Den här expeditionen blev inte lyckad för de andra heller. Smith avled på hemresan i Aleppo av dysenteri 36 år gammal. De kilskriftsfynd man hade tagit med sig packades i lådor men sjönk i Tigris under en storm. 

Under den korta tid han vistades i Mosul skrev Eneberg dagbok. Han lyckades köpa några stenar med kilskrifter, men någon egentlig utgrävningsverksamhet kom inte till stånd eftersom man väntade på Smith som befann sig i Bagdad. Eneberg hade därför tid att följa med vad som hände i staden. En dag kommenterade han en schism mellan katoliker och jakobiter om en kyrka. Den blev så våldsam att ett par personer dödades och de osmanska myndigheterna var tvungna att skicka in trupper för att återställa ordningen. 

Karl Fredrik Eneberg var en fascinerande person. Han hade stor lärdom och verkar ha varit ett språkgeni. Hemma i Finland hade han utgett några diktsamlingar och landets då lilla intellektuella elit hade stora förhoppningar på honom. En intressant detalj är att han var förlovad med fröken Minette Munck, som senare gifte sig med språkforskaren Otto Donner och är farmor till den också i Sverige kände finländske författaren och filmregissören Jörn Donner. Eneberg brann för den nya vetenskapen assyriologin. Tragiskt är att då hans dröm om att få se Mesopotamien äntligen uppfylldes orkade hans av en tids sjukdom försvagade kropp inte mer. Till all tur har den finländska assyriologin trots denna föga lyckosamma start senare rönt betydande framgångar.

Källa: Håkan Gullmets: Karl Fredrik Ekeberg 1841-1876 (2009).

Svante Lundgren 
Författare