Totalt fem sommarläger kommer att anordnas för barn och ungdomar av Assyriska Riksförbundets medlemsföreningar i sommar. Sommarlägren är bland de mest uppskattade aktiviteterna bland medlemmarna.

Ett sommarläger är en stor aktivitet med många personer inblandade. Därför går många gånger flera föreningar ihop och anordnar ett gemensamt läger. Bland årets föreningar som meddelat Riksförbundet att de anordnar ett läger finns Assyriska föreningen i Järfälla, Inanna familjeföreningen, Assyrien Kulturcenter i Botkyrka, Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka, Assyriska föreningen i Södertälje, Assyriska Ungdomsföreningen i Örebro, Assyriska föreningen i Västra Frölunda och Assyriska Turabdinföreningen i Jönköping. 

På 70- och 80-talet bedrevs sommarlägerverksamheten centralt via Riksförbundet. Minst fyra stora sommarläger anordnades av ARS i slutet av 70-talet och början av 80-talet. Därefter har har utvecklingen gått mot att föreningarna själva anordnar sommarlägren.

Uppskattningsvis kommer 250-300 assyriska barn och ungdomar att delta i sommarlägerverksamheten i år.