Hitlerskolan, Hermann Göringsgatan eller Joseph Goebbels torg vore helt otänkbara namn i dagens Tyskland. I Turkiet däremot är man stolt över de som planerade och gav order om folkmordet mot assyrierna.

Enligt en text av Raffi Bedrosyan i armenianweekly.com finns det idag i Turkiet åtta distrikt, 38 gator, 7 skolor, 6 byggnader och två moskéer uppkallade efter Talat Pasha, en av tre turkiska ledare som planerade och beordrade folkmordet. 

Samtidigt som Turkiet förhärligar personer som beordrade utrotningen av områdets ursprungsbefolkning pratar man om personer som vägrade fullfölja ordrar som förrädare. 

På liknande sätt förhärligar kurder i Assyrien (Norra Irak) minnet av kurden Simko som mördade patriarken för Österns Assyriska Kyrka i ett bakhåll under Seyfo. Assyriska barn i Norra Irak är tvungna att läsa om ”hjälten Simko” i de obligatoriska skolböckerna.