Efter årsskiftet är det fritt fram för elever att söka till vilken gymnasieskola de vill i landet. Johannes Ucar, 15, är en av de som ska göra sitt val i februari och han är enbart positiv till lagändringen. ”Man har mer att välja på nu och behöver inte begränsa sig till sin kommun”, säger han.

Innan beslutet om ändringar i skollagen gick igenom kunde elever endast söka till gymnasieskolor i andra kommuner om den önskade utbildningen inte fanns i hemkommunen. Den första januari 2008 träder det så kallade frisökningssytemet i kraft med en ökad möjlighet. Dock är Skolverket noga med att peka på att det inte är en rättighet, fortfarande gäller en andrahandsmottagning där dessa sökande tas emot i mån av plats.

En av de som berörs av ändringarna är högstadieeleven Johannes Ucar. Han har varit på gymnasiemässa och samlat på sig en hel del information från olika skolor och vet sedan länge vilken utbildning han vill gå.

– Jag vill läsa El för där finns det nästan garanterat jobb efteråt, säger han utan att tveka.

När det kommer till valet av skola är han inte lika säker.

– Det finns tre skolor som jag har funderat över, men jag har inte bestämt mig än.

Möjligheten att läsa El är bra i Johannes Ucars hemkommun Göteborg – flera skolor erbjuder utbildningen. Men han har inte uteslutit andra kommuner ifall att han inte skulle klara intagningsgränsen med sina ”medelmåttliga” betyg.

– SY:on visade mig en lista med el-utbildningar utanför Göteborg. Det är bra att det har ändrats för nu har man fler möjligheter. Jag är inte fast här, säger han och trots att andra kommuner inte är ett uteslutet alternativ för honom så finns det en sak som talar emot:

– Resevägen. Jag kommer behöva jaga tider hela tiden och det lär krocka om jag har aktiviteter såsom fotbollssträning eller tandläkarbesök efteråt.