Boken om folkmordet på assyrierna, som historieprofessorn David Gaunt skrivit, publicerades nyligen i sin turkiska översättning, som bekostades av Assyriska riksförbundet i Sverige. Under förra veckan hölls en bokmässa i Istanbul där boken lanserades och hade premiär och där även David Gaunt närvarade.

Bokmässan i Istanbul är en stor attraktion och som lockar många besökare. I storleksordning är den ungefär lika stor som den årliga bokmässan i Göteborg men med färre seminarier.

David Gaunts bok Massacres, Resistance, Protectors: Muslim-Christian Relations in Eastern Anatolia During World War I om folkmordet på assyrierna under första världskriget presenterades på ett seminarium som hölls på eftermiddagen fredagen den 2 november.  

Belge Uluslararasi Yayincilik heter förlaget som låtit översätta och publicera boken. Förlaget leds av den kände författaren och publicisten Ragip Zarakoglu. Förlaget är känt för sina publikationer av böcker om mänskliga rättigheter, minoritetsfrågor, alternativa perspektiv på turkisk historia, folkmord osv. Översättaren av Gaunt’s bok heter Ali Cakiroglu.

David Gaunt berättar om att det fanns intresse både bland besökare och förläggare.
– Klart intresse fanns på bokmässan. Boken anlände från tryckeriet vid 12-tiden och jag skulle hålla seminariet klockan 14. Det fanns stor förväntan inför dess ankomst och många rusade fram. Affischer fanns uppsatta här och var om seminariet. Men just vid bokmässan fanns intresset bland de andra förläggarna, folk i tryckbranschen och bland intellektuella som redan håller på med det armeniska folkmordet men ville lära sig om det assyriska. Sedan var jag på ett vänsterkafé och träffade ”vanliga” människor där och här fanns också stort intresse, säger David Gaunt.

David Gaunt berättar att han själv inte stötte på några problem, men att förlaget hade problem. Tryckeriet som skulle trycka boken väntade till sista minuten med att meddela att de inte vill trycka pga. dess innehåll. 
– Sålunda var den inte tryckt tills bokmässans öppning. Ragip Zarakolu fick både hitta en ny modig och samarbetsvillig tryckare och arbeta natt och dag i två dagar för att se till att boken var färdig till den dag den skulle presenteras. En otrolig bragd egentligen, för tryckning sker bäst i långsam takt och den turkiska versionen är 700 sidor lång, säger David Gaunt.

Assyriska Riksförbundet i Sverige har sponsrat översättningen av boken och David Gaunt berättar att han är väldigt glad för det.
– Jag är väldigt glad för att Assyriska riksförbundet har sponsrat översättningen. Utan förbundets stöd är det osannolikt att översättningen skulle ha kommit till stånd. Södertörns högskola betalade för en del av tryckningen av den engelska upplagan – sådant är brukligt för akademiska böcker med små upplagor – men den kunde inte också bekosta översättningen. En bra översättning är kostsam och kräver tid och tålamod. Vi har hållit på med översättningsarbetet sedan februari i år. Min medarbetare Jan Betsawoce har varit till ovärderlig hjälp med att kontrollera översättningen för många kristna och assyriska termer var obekanta för översättaren, säger David Gaunt. 

Finns det planer på en uppföljare? 
– Ja, definitivt. På sätt och vis är den turkiska utgåvan en utvidgad version. Kapitlet om Midyat är mycket större tack vare att i början på året ställde familjen Safar delar av ett tidigare okänt manuskript på arabiska till mitt förfogande. Det kom med nya perspektiv kring de många interna striderna inom de olika fraktioner som bodde i Midyat och hur de svarade mot myndigheternas påtryckningar. Jag tror att beskrivningen nu är mer nyanserad. Troligtvis kan mycket mera material finnas, som kan ge ännu fler detaljer. Min förhoppning är att familjen Safar trycker handskriften i bokform och i sin helhet för de delar jag fått läsa är otroligt intressanta, berättar David Gaunt. 

Nytt arkivmaterial tillkommer hela tiden och David Gaunt och Jan Betsawoce förbereder publicering av dessa. Några exempel på dessa är en dagbok från staden Azakh under belägringen, Jacques Rhetorés beskrivningar av massakern i Mardin-provinsen, en arabisk handskrift om massakrerna i Adana år 1909. Nytt material har även samlats från biblioteken i Vatikanen i Rom och Harvard och Stanford i USA. Ambitionen är att skriva en bok om hela perioden från 1890-talet fram till 1920-talet.

Anslag beviljat från Östersjöstiftelsen
– Vi har just fått ett treårigt anslag från Östersjöstiftelsen som börjar 2008 och kan under 25 procent av min tid och 100 procent av Jan Betsawoces tid ägna oss åt vidare forskning om Seyfo. Troligtvis är det första gången som en forskningsstiftelse har stött ett projekt om folkmordet på assyrierna och det känns som ett erkännande att vi har nu lyckats etablera moderna assyriska frågor som forskningsämne, säger David Gaunt.
 

hujada.com info:
Boken kommer att finnas till försäljning vid Assyriska riksförbundets kansli i Assyriska kulturhuset, Hantverksvägen 2 i Södertälje. Vid beställning vänligen kontakta kansliet på kansliet@hujada.com