En studie genomförd av forskare vid Harvard Medical School visar likheter och skillnader i ursprung bland assyrier och andra etniska grupper i irakiska Assyrien.

De vetenskapliga framstegen inom DNA och genetik har möjliggjort för forskare att ”se bakåt i tiden” för att undersöka hur olika folkgrupper har vandrat och vilka andra grupper de är nära besläktade med.

En sådan studie där assyrier inkluderades publicerades i november 2017 av åtta forskare knutna till Harvard Medical School, en av världens främsta universitet. Forskarna samlade in DNA-tester från femhundra frivilliga individer från olika befolkningsgrupper i irakiska Assyrien. Förutom assyrier samlades DNA-material från araber, turkmener, kurder och yazidier.

Enligt forskarna visar DNA-materialet att assyrierna och yazidierna skiljer sig från de övriga grupperna i studien men att de genetiskt står varandra nära. Den kurdiska gruppens DNA uppvisade släktskap närmast med folkgrupper i Iran.

Forskarna skriver att resultat från denna studie antyder att assyriska män uppvisar en avsevärd genetisk homogenitet, vilket visar på att folkgruppen hållit strikt på att giftermål ska ske inom gruppen. Samma genetiska homogenitet finns även hos yazidierna enligt forskarna, vilket de noterar stämmer överens med yazidiska traditioner att endast gifta sig inom folkgruppen.

Att assyrier och yazidier, de två enda icke-muslimska grupperna i studien skiljer sig från de övriga grupperna vilka är muslimer antyder att religionen har utgjort en stark skiljelinje under århundradenas lopp.

”Nutida assyrier och yazidier från Norra Irak kan i själva verket ha en starkare genetisk kontinuitet med ursprungsbefolkningen i Mesopotamien”, skriver forskarna i slutsatserna, vilket kan tolkas som att vetenskapen ger assyrier och yazidier rätt när de hävdar att de utgör områdets ursprungsbefolkning.