Den 1 juli började den nya tandvårdsförsäkringen att gälla. Men den gäller egentligen inte gömda flyktingar. Region Skåne blir därför först i landet med att ge gratis akut tandvård till flyktingar utan uppehållstillstånd. För att kringgå Försäkringskassans krav på registrering av patienter, använder Folktandvården fiktiva personnummer. Ett besked som välkomnas av Deltastiftelsen i Skåne och som regeringen bör ta intryck av.

Det är på initiativ från Miljöpartiet som Region Skåne alltså inför tillgång till sjukvård och tandvård för även för människor som saknar uppehållstillstånd. Ett initiativ som får stöd av alla partier utom, föga överraskande, Sverigedemokraterna.

Miljöpartiets ordförande i tandvårdsnämnden, Bo Thunell, säger så här till Sydsvenskan:
-Det är naturlig följd av regionens beslut före sommaren, att sjukvården ska vara tillgänglig för alla människor, även för dem utan papper.

Den nya tandvårdsförsäkringen kräver en omfattande registrering av patienterna för att få kontroll över antalet patienter och vilka behandlingar som utförts. Om inte registreringen sker betalar inte Försäkringskassan någon ersättning. Enlig Thunell kommer Folktandvården i regionen därför att använda fiktiva personnummer för personer utan uppehållstillstånd. -Vad jag har förstått är det så man brukar göra när personalen tänker mest med hjärtat, fortsätter Thunell.

För Deltastiftelsen, en ideell sjukvårdsmottagning i Malmö, är det ett efterlängtat besked. Stiftelsen hjälper gömda flyktingar med tand- och sjukvård. Patienterna tas emot varannan vecka på en hemlig adress. Då stiftelsen inte har några tandläkare skickas de behövande till tandläkarhögskolans akutmottagning. Hos Folktandvården har det oftast blivit nej när patienten saknat ett svenskt personnummer.

Åsa Wieslander, sjuksköterska och koordinator för Deltastiftelsen, berättar att många unga i den utsatta gruppen har väldigt dåliga tänder. Då det är för dyrt är det vanligaste att man lever med tandvärken och hoppas att den går över. Bland annat berättar Wieslander om en gammal dam som försökt dra ut en tand på egen hand.

I våras beslutade Region Skåne om subventionerad akut vård för gömda flyktingar. Migrationsverket får alltså inte kontaktas om patienten är gömd. Men Deltastiftelsen har dock fortsatt tryck från gömda som behöver vård. Dels för att patienter är rädda för att söka sig till vården och dels för att kunskapen om vård för gömda flyktingar hos sjukpersonalen fortfarande är ganska dålig.

Regeringen i Rosenbad bör ta intryck av Region Skånes reform. Alla som vistas i Sverige har rätt till akut sjukvård, men gömda flyktingar får betala fullt pris. Det kan innebära tusentals kronor för ett läkarbesök. I höst ska regeringen tillsätta en utredning som ska titta på om fler grupper ska rätt till subventionerad vård. Region Skåne är steget före och ska utbilda sin vårdpersonal för att öka kunskapen om vård för gömda flyktingar.