Sedan år 2007 har Fehmi Barkarmo – som represenatant för ARS och Assyriska/syriska lärarförbundet – utan framgång drivit frågan om varför assyriska inte finns som översättningsspråk på riksdagens hemsida. Hujådå har granskat hantering kring ärendet och detta är andra delen av två i det arbetet.

År 2009 kom Veritas fram till att vilken benämning man än väljer så kommer Assyriska riksförbundet eller Syrianska riksförbundet att ha starka invändningar.
När hujådå kontaktar Veritas så hänvisar man bara till att man varit rådgivande i frågan.

– När det gäller detta beslut måste jag tyvärr hänvisa till Riksdagens informationsenhet. Det är de som är ansvariga och har fattat beslutet. Vi har enbart varit rådgivande, säger Emmelie Lindberg från Veritas.

Hujådå kontaktar därför Riksdagens informationsenhet för förklaring kring varför ingen översättning görs. På Riksdagens informationsenhet säger man att en ny rekommendation inväntas från Språkrådet.

– Vi inväntar en rekommendation från Språkrådet angående benämningen av assyriska/syrianska. De har tagit sig an den frågan och lovat att återkomma, säger Maria Rodikova som är sektionschef för språk och form på Riksdagens informationsenhet.

Men detta är bara undanflykter enligt Fehmi Barkarmo som har fört frågan från assyriskt håll.

– Språkrådet har redan svarat för länge sen och det vet informationsenheten om, för jag har själv fått samma svar skickat till mig från olika företrädare för språkrådet och det har jag påpekat för de berörda. Det är oförståeligt att informationsenheten fortfarande påstår att de väntar på svar från språkrådet när man från språkrådets sida mycket tydligt talar om att man i dagsläget inte kan komma med annat än vad de redan har svarat.

Christian Mattsson, från Språkrådet har tidigare svarat Fehmi angående detta och man har inte en officiell hållning eller rekommendation i frågan.

– Det vore bra om myndigheter i Sverige kunde komma överens om något, och vi skulle gärna se att de aktuella grupperna själva bidrog till att hitta sådana gemensamma samlingsbenämningar, säger Christer Mattsson.

Men Maria Rodikova påpekar också att assyriska/syrianska kan komma att översättas.

– Uttrycket ”kan komma i fråga att bli översatt” är inget annat än ordlek och ett nytt sätt att förhala frågan. Vi har rätt att kräva konkreta besked, inget ”om” och ”kanske”. Vi finner oss inte i att man nekar oss denna rättighet genom att hänvisa till benämningsfrågan, som i sig står helt utanför sakfrågans område och som på inget sätt angår dem på riksdagens informationsenhet.

När hujådå på nytt tar kontakt med Maria Rodikova om enbart benämningen är hindret eller om det finns andra faktorer som påverkar får vi konstigt nog inget svar. Maria har tidigare till och med svarat på e-post via sin mobil när hon inte varit på sitt kontor – helt plötsligt är det inte intressant att besvara ett mail med två enkla frågor.

– Vårt tålamod närmar sig bristningsgränsen, det finns gott om exempel där en enda individ har anmält en stat och vunnit i EU-domstolen för mänskliga rättigheter, så varför skulle inte vi som en hel folkgrupp kunna göra det eftersom vi anser att vi har rätten på vår sida. Dessutom tycker jag att den här frågan är av sådan karaktär att den mycket väl kan komma att utgöra ett prejudikat för andra myndigheter och institutioner på olika håll, så vi har ingenting att förlora men mycket att vinna på att kämpa vidare, säger Fehmi Barkarmo.

– Vi är beredda att gå hela vägen till EU-domstolen om vi inte får ett positivt utslag i frågan, avslutar Fehmi Barkarmo.

Andrias Isik