Aydin Beth-Naqshes översättningar av gamla assyriska tidsskrifter skrivna på ottomansk turkiska tillgängliggör en gammal nationalskatt.

För över 110 år sedan, år 1910 började Naum Palak att ge ut tidskriften Kawkab Madnho (Österns Stjärna). Utgivningen var ett tydligt tecken på det begynnande nationella uppvaknande som höll på att gro hos assyrierna. Naum Palak och andra intellektuella blev flitiga skribenter och tidningsutgivare. Förutom Kawkab Madnho var Palak verksam för tidskriften Cirutho (Uppvaknande), Bethnahrin och Huyodo fram till sin död 1930.

På den tiden skrevs många av texterna på ottomansk turkiska, även då skribenterna använde det assyriska alfabetet. Få av dagens assyrier behärskar denna gamla turkiska som inte längre används, vilket har gjort texterna mer eller mindre otillgängliga. De översättningar som har funnits hittills har varit av enstaka texter eller dikter och inte alltid av bra kvalitet.

Detta håller nu på att ändras tack vare Aydin Beth-Naqshe från Belgien. Han har ägnat tusentals timmar åt att översätta hundratals sidor från Kawkab Madnho och andra tidskrifter från ottomansk turkiska till dagens turkiska. Hans arbete gör nu dessa texter tillgängliga för en bredare krets och öppnar upp för översättningar till andra moderna språk.

I flera program på Assyria TV har Aydin Beth-Naqshe redan delat med sig av intressanta upptäckter han har gjort under arbetet med översättningen. Han hyser förhoppningar om att framöver ge ut översättningarna i bokform med fördjupande kommentarer.

Beth-Naqshes ideella arbete öppnar ett fönster mot den tidiga assyrianismens första staplande steg och kommer att utöka vår kunskap om den tankevärld som tillhörde Naum Palak och andra pionjärer. Därmed blir det en blind fläck mindre kring den moderna assyriska historien.