Irakiska Författarunionen i Sverige arrangerar en kväll för att hedra två författare med ursprung i Irak; den assyriske författaren och poeten Michael Mammoo och arabiske novellisten och romanförfattaren Ali Abdulal.

Författarna kommer att berätta om sina erfarenheter inom litteratur, med läsning av poesi och skönlitteratur på arabiska, men även en dikt på assyriska. Inledning med undersökning och analys av deras poesi och sagor kommer att ges av Dr David Georkis. Kvällen kommer att hållas på arabiska.

Michael Mammoo är en assyrisk författare som varit verksam i Hujådå i närmare 30 år. Hujådå vill gratulera honom för priset och tackar honom för sitt starka engagemang i det assyriska språkets tjänst.

Hedrandet kommer ta plats i Tensta hallen i Tensta träff i Stockholm lördag den 21 februari kl. 17.00. Irakiska Författarunionen i Sverige hälsar alla välkomna.