Reaktionerna är starka efter att vice ordförande för Turkiska riksförbundet på Sergels torg ropat ”Död åt de armeniska hundarna”.

Samlingen på Sergels torg hölls senaste lördag med anledning av striderna mellan armeniska och azerbajdzjanska styrkor i Nagorno-Karabach. De som samlades viftade med turkiska och azerbajdzjanska flaggor och Turkiska riksförbundet hade inför manifestationen talat om ”två stater, en nation”. När Barbaros Leylani, vice ordförande i Turkiska riksförbundet i Sverige, äntrade talarstolen blev det ord och inga visor.

Död år de armeniska hundarna. Död! Död! Mina kära raskamrater. Låt oss visa Sverige, Skandinavien och Europa vad turken står för. Vi tycker inte om blod, men kan låta blodet flyta när det behövs.

Den lilla skaran manifesterande på Sergels torg hurrade åt Leylani. Däremot har reaktionerna från svensk-armenier och från politiker varit starka. Riksdagsledamot Fredrik Malm (L) fördömde talet som ”rasistisk uppvigling” och sade att han förutsätter att polisen tittar på detta. Hans partikamrat Birgitta Ohlsson talade om ”en fruktansvärd hatattack” och meddelade att hon förväntar sig att Leylani avgår och att Turkiska riksförbundet reagerar på hans uttalande.

Armeniska riksförbundet har meddelat att de tänker polisanmäla händelsen. Också Turkiska ungdomsförbundet har fördömt uttalandet. På sin Facebooksida skriver förbundet att de starkt fördömer och motsätter sig ”samtliga av dessa uttalanden”.

Det som sades var fullständigt oacceptabelt och förargelseväckande och vi kan med säkerhet tala för majoriteten av svensk-turkarna i Sverige och säga att dessa uttalanden inte på några omständigheter representerar oss. Vi motsätter oss all form av rasism och känner oss djupt upprörda och besvikna med anledning av dessa uttalanden. Turkiska Ungdomsförbundet tror på alla människors lika värde oberoende av etnicitet, kön, religion och sexuell läggning.

Dikran Ego, redaktör på Assyria TV och Turkietkännare, säger att han inte är förvånad över denna incident.

– När riksdagen hade erkänt Seyfo ordnade Turkiska riksförbundet en ”fredlig manifestation” mot beslutet. Där spelade man en känd marsch, som användes när janitsarerna, elitsoldater i den osmanska armén, drog ut i krig (kan ses här). Så detta förbund har tidigare använt krigisk retorik.

Dikran Ego menar att det som Leylani sagt återspeglar det officiella Turkiets syn på armenier, assyrier och andra kristna. Vanligtvis döljer man dock sin egentliga uppfattning bakom en politiskt korrekt retorik. Nu uttryckte en representant för Turkiska riksförbundet vad han egentligen tycker.

Leylani, som trots att inget han sade var tvetydigt självfallet menar att han har blivit missförstådd, har meddelat att han inte vill åsamka Turkiska riksförbundet mer skada och därför avgår.

Enligt Dikran Ego ägnar sig Turkiska riksförbundet igen åt dubbelspel.

– På förbundets hemsida står det på svenska att man tar avstånd från Leylanis uttalanden. På turkiska står det däremot att uttalandena inte representerar förbundet, utan var Leylanis privata åsikter. Något avståndstagande finns det inte på turkiska.