Insändarskribenten har reagerat på en text i Hujådå där Sverigedemokraterna nämns och ifrågasätter assyriska föreningslivets oberoende från den socialdemokratiska rörelsen.

Jag har funderat på varför Hujådå, som är det Assyriska riksförbudets medlemstidning, fullständigt har spårat ur i sin senaste ledarartikel ”Röstade på Trump – får släktingar utvisade” och kastat allt tal om ”partipolitisk obundenhet” överbord.

Redaktionen för Hujådå börjar med att skriva en artikel om assyrier som utvisats av Trump, antingen för att de uppehåller sig illegalt i landet eller för att de har begått brott. Sedan skriver redaktionen att många assyrier röstat på Trump och avrundar artikeln med:

”Situationen liknar i mångt och mycket förhållanden i Sverige där en del assyrier som tillhör den kristna högern ser anti-muslimska Sverigedemokraterna som något positivt i tron att ”SD ser skillnad på svart-skalle och svart-skalle”. Liksom Trump har SD:s ledare försökt plocka poäng på assyriernas lidande i Irak genom att bära symbolen som ISterrorister målade på assyriska hem efter den etniska utrensningen.”

Eftersom jag vet att det här inte är åsikter som redaktionen egentligen har, kan jag bara komma till en slutsats som också bekräftas av källor med insyn i det här. Den socialdemokratiska rörelsen (S, LO, ABF, Socialdemokrater för tro och solidaritet med flera) har blivit väldigt upprörda över att assyrier har börjat debattera den socialdemokratiska rörelsens svek och dubbelspel mot assyrierna. Den socialdemokratiska rörelsen har under cirka 20 års tid lovat högt och brett i opposition, men inte levererat och hållit något av löftena som regering. I Assyria TV debatterade jag nyligen med en representant från den socialdemokratiska rörelsen som växelvis har arbetat för S, LO samt ABF och som till och med ställt upp som kandidat i val för Socialdemokraterna. Ett av ämnena som jag tog upp i debatten i Assyria TV var det för oss alla skadliga avtal som Socialdemokraterna, genom sin underorganisation Socialdemokrater för tro och solidaritet, ingått med Sveriges muslimska råd.

Eftersom den socialdemokratiska rörelsen inte kan försvara vad de har gjort och fortfarande gör, verkar de ha krävt att deras bidragstagare (däribland Hujådå och Assyriska riksförbundet) åtminstone ska blanda bort korten genom att gå till ett omotiverat anfall mot SD. Precis som i övriga svenska media är konceptet att kritisera Trump för att sedan koppla ihop SD med Trump.

Det här visar än en gång hur skadligt det är att sitta i knät på politiska partier för att få lite
bidragssmulor från deras sfär. Vi som folk och medborgare blir aldrig fria och kan bara driva våra frågor så länge de inte krockar med den socialdemokratiska rörelsen. Utrymmet att driva egna frågor blir allt mindre när Socialdemokraterna i sin tur gör sig beroende av grupper som Sveriges muslimska råd eller liknande muslimska organisationer med ett snabbt ökande medlemsantal.

Vad vinner vi som folk och medborgare på att Hujådå/Assyriska riksförbundet utan en uppenbar anledning attackerar SD och cirka 25 procent av den svenska befolkningen? Är belöningen att Assyriska riksförbundet beviljas ytterligare bidrag? Är kravet för ytterligare bidrag att vi ska applådera den socialdemokratiska rörelsens avtal med Sveriges muslimska råd? Eller är belöningen för det här beteendet i ett bredare sammanhang att vi ska applådera förslaget från Centerpartiets Annie Lööf från 2011 som gick ut på att ”Sverige kan ta emot 40 miljoner flyktingar”?

När individer som utrustats med ett förtroende att företräda oss inte visar mod och integritet är det upp till oss vanliga att reagera och visa på mod och integritet. Framför allt måste vi agera mot dubbelspelet.

Vi som folk och medborgare får aldrig överge våra principer. Vi får inte låta mutor, bidrag eller annat som saknar verkligt värde, styra våra val och beslut kring viktiga frågor för oss som folk.

Konstantin Shabo
Fristående debattör