Instegsjobb ger människor som nyligen har fått uppehållstillstånd en chans att varva arbete med svenskundervisning. Arbetsgivaren får samtidigt kraftig rabatt på lönekostanden. Det är en optimal lösning för individen, arbetsgivaren och samhället.

Allians för Sverige har hittills skapat jobb motsvarande två Södertälje och enda sättet att bemöta den ekonomiska förlamning som nu uppstått är att fortsätta skapa jobb. Särskilt angläget är det att prioritera de mest utsatta i samhället, som i finanskriser är de första som får stryka med foten. Som en välrenommerad flyktingstad bör Södertälje kommun därför gå i bräschen för nya sätt att angripa utanförskapet. Men då krävs att vi arbetar på bred front, med jobben som nav.

När folkpartiet besökte Kaldeiska föreningen i somras undrade medlemmarna, som är flyktingar från Irak, varför de inte åtminstone kunde få praktiktjänst. Det undrade vi i folkpartiet också med tanke på att regeringen hade lanserat ett kraftfullt verktyg, i form av instegsjobb, för att motverka utanförskapet bland flyktingar.

För att konceptet ska fungera krävs dock att både kommuner och företag tar till vara på den kunskap som många av våra nya svenskar besitter, då merparten av dem är högutbildade.

Hittills har dock Södertälje kommun inte anställt en enda instegsjobbare, medan den privata sektorn har knutit till sig ett tiotal. Som en välrenomerad flyktingkommun måste vi helt enkelt föregå med gott exempel. Framförallt får vi inte försumma de möjligheter som regeringen erbjuder för att skapa ett integrerat samhälle.

Vi i folkpartiet har påtalat den passiva hanteringen av instegsjobben i form av en interpellation i fullmäktige och ett framgångsrikt arbete i arbetslivsnämnden. Samtidigt driver Allians för Södertälje frågan om införande av instegsjobb, i både kommunen och koncernen, i de pågående blocköverskridande budgetförhandlingarna.

I finanskriser är det en trygghet att kunna luta sig tillbaka mot en regering som skapar förutsättningar för jobb. Jag välkomnar därför de initiativ som arbetslivsnämnden kommer att ta under hösten för att bryta utanförskapet hos nyanlända flyktingar.