Enligt en undersökning av Brottsförebyggande rådet har polisen stora svårigheter att lösa relationsbrott. De flesta fall när det gäller misshandel mot kvinnor förblir olösta. Särskilt om kvinnan dessutom är invandrare.

Brottsförebyggande rådet, Brå, har gjort en ny undersökning som visar att huruvida en kvinna uppfattas som svensk eller inte också påverkar hur polisen utreder och klarar upp brott i nära relationer.

I fall där den våldutsatta kvinnan är svensk klaras 38 procent av fallen upp. En relativ låg siffra, men det är värre om du är invandrarkvinna. Den siffran är blott 24 procent där kvinnan är av annan etnisk bakgrund än svensk.

Fjorton kvinnor av hundra får stå ut med att deras fall förblir ouppklarade, av den enda anledningen att de är invandrare. -Skillnaden beror till viss del på sämre polisutredningar och högre beviskrav från åklagarna, säger Fredrik Marklund, utredare på Brå, till Polisens tidning.

Bengt Svenson, Rikspolischef, är djupt bekymrad över situationen: – Här finns en brist och vi måste ta reda på vilken orsaken är. Men man ska ha klart för sig att allt som hanteras genom tolk blir svårare att utreda, även om det inte är hela förklaringen, säger Svenson, till Polisens tidning.

Med andra ord ska du inte räkna med att polisen klarar av att hjälpa dig till rättvisa, om du är invandrarkvinna.

[2007 gjordes 26 900 anmälningar gällande misshandel mot kvinnor. I 81 procent av fallen är gärningsmannen någon som kvinnan är bekant med.]