Socialdemokraterna presenterade sin nya jobbmotion till riksdagen igår. Partiet vill befästa en ny tydlig arbetslinje. Till skillnad från regeringen anser socialdemokraterna att deras modell är ett bättre svar på den oro som växt och den lågkonjunktur som drabbat Sverige. I ett försök att ta tillbaka ”sitt” slagord är de återkommande orden i förslaget jobb, jobb och jobb.

Om man ska sammanfatta socialdemokraternas förslag till riksdagen går det att beskriva så här: fler jobb, lättare att få jobb, bättre jobb, tryggare mellan jobben, i den ordningen. Talesperson för socialdemokraternas arbetspolitiske talesperson, Berit Högman, menar att deras politik inte bara går ut på att skaffa fler jobb. Till skillnad från regeringen vill socialdemokraterna att de jobb som skapas ska vara bra jobb.

I sitt förslag investerar partiet 100 miljoner mer än regeringen i en bättre arbetsmiljö, framför allt på olycksdrabbade och kvinnodominerade arbetsplatser.

– Vår samlade jobbpolitik är ett betydligt bättre svar på den oro som nu växer i svallvågorna av alla de varsel och den lågkonjunktur som drabbar Sverige, än regeringens besked om ”inga mer pengar” för att lösa jobbkrisen, säger Berit Högman

Sven-Erik Österberg, gruppledare för socialdemokraterna i riksdagen, menar att det handlar om att prioritera de insatser som leder till fler nya jobb. Insatserna som ska skapa broar tillbaka till arbete för dem som har blivit av med sitt jobb och för dem som har haft svårt att få jobb över huvudtaget.

Om a-kassan som är en viktig del av tryggheten säger Österberg så här:

– A-kassan är en omställningsförsäkring som ska fungera som en studsmatta – från det gamla till det nya. Men regeringen pratar om försäkringen som en hängmatta, och för en politik som istället gör den till en spikmatta. Det är oacceptabelt. Framtidstro kräver trygghet.

De centrala delarna av socialdemokraternas jobbpolitik som partiet har lagt förslag om i riksdagen är:

* Sänkt arbetsgivaravgift
* Sänkt bolagsskatt.
* Slopad arbetsgivaravgift för den som anställer en ungdom.
* Småföretagarpaket
* Industripaket
* Besöksnäringen
* Fler och bättre broar till arbete:
* Arbetsmiljöpaket