Pengarna från julkampanjen som de tre assyriska förbunden samlade in har nu nått biståndsorganisationerna.

Assyrier Utan Gränser, Assyriska Hjälpkommittén i Khabur och Assyriska Hjälpfonden har nu mottagit pengarna från julkampanjen.

Det var under december månad som Assyriska Riksförbundet, Kvinnoförbundet och Ungdomsförbundet drog igång en insamling till förmån för assyrier i Syrien. Totalt samlades det in 105 000 kronor som nu alltså mottagits av tre assyriska hjälporganisationer. 

Hjälpen kommer att fördelas till assyriska familjer i Gozarto-området i form av förnödenheter såsom mat och olja för uppvärmning.