Vid 22-tiden på torsdagskvällen röstades Claes Nordmarks folkmordsmotionen igenom på S-kongressen. Hujada.com har talat med Yilmaz Kerimo, socialdemokratisk riksdagsledamot med assyriskt ursprung för att höra hans reaktioner på beslutet.

– Jag blev mycket rörd när beslutet togs. Det var ett glädjande ställningstagande och ett stort steg. Sveriges största parti erkänner nu folkmordet. Nu ska partiet arbeta aktivt för ett erkännande i Sverige, EU och FN, berättar Kerimo som också nämner att mycket lobbyarbete och krävande insatser från många parter legat bakom kongressbeslutet och att Broderskapsrörelsen varit behjälplig i detta.

En motion undertecknad av bland andra Kerimo och Mats Pertoft (mp) rörande folkmordet på de kristna minoriteterna i Turkiet under första världskriget ligger på riksdagens bord och kommer troligen att behandlas under våren 2010.

– När motionen är uppe för omröstning så ska alla socialdemokratiska riksdagsledamöter rösta för ett erkännande av folkmordet. Så är det eftersom de ska följa kongressens beslut, förklarar Kerimo.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har redan erkänt folkmordet. Även om socialdemokraterna och dess samarbetspartier inte gemensamt har en riksdagsmajoritet så menar Kerimo att vi eventuellt redan till våren 2010 kan få ett erkännande av folkmordet från Sveriges riksdag.

– Framförallt har folkpartister och kristdemokrater visat ett blocköverskridande intresse i folkmordsfrågan. Vinner vi valet kan vi dock vara säkra på att ett officiellt erkännande kommer i riksdagen, avslutar Kerimo.