Ankawa.com rapporterar att kristna, i vissa delar av Bagdad, tvingas konvertera till islam eller fly. Majoriteten av de kristna familjerna i Dora har därför börjat fly till andra städer.

Väpnade grupper hotar krista i området Dora, sydvästra delen om Bagdad, att lämna området eller konvertera till islam. Dessa väpnade grupper har tidigare försökt tvinga de kristna att lämna sina hem genom hotelser i flygblad eller sprejade meddelanden på hus och kyrk-väggar men det är första gången som de ger en tidsfrist, som endast gäller i ett dygn.

Utöver detta förbjuder de, dem kristna som väljer att lämna sina hem, att ta med sig några av sina ägodelar. De har även utfäst en fatwa på att dela ut de kristnas egendom. Ankawa.com meddelar att de flesta av de hotade familjerna har lämnat sina hem och begett sig till säkrare ställen i Bagdad eller flytt till andra städer i Irak.