I februari månad håller assyriska föreningar minnesstunder över vår nationalhjälte Naum Faik. I USA har de som bor i närheten av New York även möjligheten att besöka hans grav.

Minnesstunden över Naum Faik, som hölls på Flower Hill kyrkogården i New Jersey, samlade människor från New York, New Jersey och Massachusetts. I år anordnades minnesstunden av Assyriska Demokratiska Organisationen och New York-baserade assyriska föreningen Diyarbakir Turabin.

Efter minnesgudstjänsten av fader Gabriel Adde sjöng folksamlingen patriotiska låtar som Ho Dokhrinan, Motho Rhimto Nisho Dil, Ho Denho Shemsho och Atouraye Dmikhe B-Shenta.

Ett nytt inslag för i år var att det skulle hållas föreläsningar direkt efter minnesstunden. Som talare hade man bjudit in Ninos Hanna och Nicholas al-Jeelu. Föreläsningarna hölls i S:t Petrus kyrkan på Long Island, New York.

Först ut var Hanna som baserade sin föreläsning på Aprem Shapiras artikel ”The concept of Martyr from an Assyrian Perspective”. Artikeln kärnbudskap är att inte bara de som mördades för sin tro eller för att ha tjänat sin nation kan räknas som martyrer. Utan även de, som likt Naum Faik, dedikerade hela sitt liv att tjäna den assyriska saken bör få martyrstatus.

Al-Jeelu betonade vikten av utbildning som redskap för att tjäna nationen och att inte låta namnfrågan bli ett hinder i vår kamp. Al-Jeelu gjorde också en intressant analys om hur man kan jämföra kyrkligt helgonskap mot nationellt. Han menade att Naum Faik kan utnämnas till nationellt helgon.

Efter förläsningarna fanns utrymme för frågor från åhörarna, som till större delen var ungdomar. Flertalet av ungdomarna tyckte att det hade varit en inspirationsrik dag och att detta evenemang bör locka fler personer i framtiden. Den som sammanfattade det bäst var fader Gabriel Adde:

– Jag är stolt att jag vid min ålder får vara med och lär mig nationalism av våra unga. Det är en stor ära för oss som folk att våra unga tar över facklan och visar oss vägen.