Afram Yakoub, ordförande för Assyriska Riksförbundet, förklarar varför Europaparlamentets resolution om en säkerhetszon för assyrier inte är det stora genombrott som vissa hävdar.

Den svenske Europaparlamentarikern Lars Adaktusson (kd) har arbetat hårt på en resolution som efterlyser en internationellt garanterad säkerhetszon på Nineveslätten. På torsdag antogs resolutionen med stor majoritet.

– Vi är glada och tacksamma för Adaktussons engagemang, säger Afram Yakoub. Att Europaparlamentet antar en dylik resolution är definitivt inte betydelselöst. Det lyfter frågan och är en viktig viljeyttring från en betydande global aktör. Men i sig innebär torsdagens beslut inte att denna säkerhetszon blir verklighet, säger Yakoub som själv arbetade med assyrisk lobby på EU-nivå i Bryssel under 2008 och 2009:

– EU-parlamentets största tyngd ligger i att utforma och anta regler för EU:s regelverk och utvidgning. Det har aldrig varit svårt att få igenom texter om förtryck av minoriteter i olika resolutioner. De som nu ivrigt applåderar detta beslut bör hålla i minnet att otaliga liknande resolutioner samlar damm i EU:s arkiv sedan åratal.

Europaparlamentet kommer med många resolutioner och utlåtanden. Men det är medlemsstaternas regeringar som avgör vad som förverkligas.

– Just nu finns det dessvärre ingenting som talar för att de europeiska länderna skulle skicka militär till Irak för att där säkra ett område åt assyrier och andra minoriteter. Putin har tagit en betydande del av Ukraina utan att något europeiskt land har skickat in sin militär. Om viljan att agera är så svag då det gäller Europa är den knappast mycket större när det gäller Irak.

Inte heller USA är villigt att skicka marktrupper för att bekämpa Islamiska Staten. Rädslan för att igen fastna i ett långvarigt krig gör att stormakten nöjer sig med att skicka rådgivare och med att flygbomba.

– När situationen är som den är blir därför det realistiska alternativet att utrusta de assyriska och yazidiska försvarsstyrkorna på plats, förklarar Yakoub. I stället för att vänta på att USA eller EU kommer och räddar minoriteterna bör assyrier och yazidier få hjälp med utrustning och utbildningen så att de kan rädda sig själva.

Fem tusen assyriska män är villiga att bekämpa IS i norra Irak. Men de är dåligt utrustade. Får de hjälp kan de göra en avgörande insats. Den assyriska styrkan är för liten för att ha någon större betydelse i helhetskriget mot IS. Men den är tillräckligt stark för att ha en avgörande lokal betydelse. Nineveslätten är inget stort område och det är helt rimligt att den assyriska styrkan, bara den utrustas och får understöd av USA:s bombningar och irakiska styrkor, kunde befria och säkra området.

– Assyriska Riksförbundet är inte alls negativa till Europaparlamentets beslut. Men vi har sedan dag ett sagt att allt tal om en ”safe heaven” är en stig som inte leder någonstans. Att fokusera på det leder till att man lägger resurser på en lösning som är långsökt. Det är viktigt att i detta allvarliga läge arbeta med lösningar som faktiskt har en rimlig chans att genomföras. Läget är så akut att vi inte har tid med att slösa resurser på lösningar som är orimliga.

Afram Yakoub diskuterar den här frågan på assyriska i en intervju på Assyria TV. Den kan ses här.