KRG:s kontor i Washington lyckades styra om en konferens som skulle handla om det kurdiska styrets förtryck av assyrier till ett propagandaevent.

Tisdag 5 december hölls en konferens i Washington om minoritetsgrupper i irakiska Assyrien. Eventet anordnades av Middle East Institute som är en oberoende organisation med fokus på politiska frågor rörande Mellanöstern.

Tanken med konferensen var att diskutera uppgifterna om kurdiskt förtryck av assyrier och yazidier som framkommer i rapporten ”Wilting in the Kurdish Sun” som gavs ut tidigare i år av U.S Commission on International Religious Freedom (USCIRF), som står under kongressen och som kartlägger tillståndet för mänskliga rättigheter runtom i världen.

När eventet först annonserades ut av Middle East Institute fanns den unga huvudrapportören bakom den KRG-kritiska rapporten, Crispin Smith med i panelen, likaså Denise Natali, framstående amerikansk forskare som tidigare påtalat KRG:s dåliga behandling av assyrier och yazidier. KRG:s kontor i Washington som leds av Bayan Sami Abdul Rahman satte genast igång med att påverka utformningen av konferensen till KRG:s fördel.

När det väl var dags för konferensen fanns varken huvudrapportören Crispin Smith med i programmet eller forskaren Denise Natalie. Istället fanns den kurdiska representanten Bayan Sami Abdul Rahman i panelen och fick oemotsagd föra fram KRG:s version av behandlingen av assyrier och andra folkgrupper.

Källor i Washington har berättat att Denise Natali valde att hoppa av konferensen i protest mot att huvudrapportören ströks från programmet. Därmed blev vad som skulle bli ett första tillfälle att föra fram KRG:s människorättsbrott i ett framstående forum i Washington istället ett tillfälle för KRG att släta över och propagera för ökat stöd till det korrupta kurdiska styret.

Fallet visar att KRG:s lobby i väst fortsätter att agressivt motarbeta sanningen om den kurdiska behandlingen av assyrier även om kännedomen om det kurdiska förtrycket av assyrier ökar bland alltfler inom de diplomatiska kretsarna.