USA har kommit överens med FN-organet UNDP att motsvarande 450 miljoner kronor ska gå till stödinsatser för assyrier och yazidier på Nineveh-provinsen.

Den amerikanska regeringen har genom sitt biståndsorgan USAID kommit överens med FN-organet för bistånd och utveckling, United Nations Development Programme (UNDP), om direkt stöd till assyrier och yazidier i Irak. Totalt 55 miljoner dollar, som motsvarar 450 miljoner kronor, av USA:s donationer ska gå till att stödja assyrier och yazidier i Nineveh-provinsen i irakiska Assyrien.

Överenskommelsen tillkännagavs på USAID:s hemsida under måndagen och kommer efter att Trump-administrationen under en tid hotat med att strypa sina anslag till UNDP.  Vice presidenten Micke Pence hotade i oktober i fjol att distribuera det amerikanska stödet direkt till utsatta minoriteter istället eftersom man insett att väldigt liten del av FN-biståndet når minoriteterna. De amerikanska hoten om att agera på egen hand tycks ha fått FN-organet att gå med på en kompromiss.

Enligt pressmeddelandet ska de 55 miljoner dollarna gå till att återställa vatten och elförsörjning, avloppssystem, sjukhus och skolor i minoritetsområden i Ninevehprovinsen som drabbats av islamiska statens härjningar, med andra ord Nineveslätten och Sinjar.

Det amerikanska beslutet är lovande och kan vara avgörande för att få fler assyrier att återvända till och stanna på Nineveslätten. Samtidigt finns erfarenhet från liknande beslut om stöd till assyrier som inte blivit vad man trott från början. Ett amerikanskt kongressbeslut från år 2007 om att öronmärka 10 miljoner dollar till assyrierna i Irak resulterade i att färre än tio procent av stödet faktiskt nådde assyrierna. Majoriteten av stödet dirigerades om av olika lokala myndigheter och organ som domineras av de kurdiska partierna.

Något som talar för att pengarna denna gång har en bättre chans att nå fram är att USAID har villkorat nästa utbetalning om 150 miljoner dollar till UNDP på att FN-organet lyckas demonstrera större transparens, tydlighet och kontrollmekanismer än hittills.