Assyrier som har flytt undan kriget i Syrien medverkar i en stämning mot Kuveyt Türk Participation Bank som till största del ägs av Kuwait Finance House och den turkiska myndigheten som ansvarar för stiftelser i Turkiet. Finansorganen anklagas för finansiering av terrorism.

Stämningsansökan har lämnats in i en domstol i North Carolina, USA. Organisationen som ligger bakom stämningen heter St. Francis Assisi och har bildats så sent som 6 juni 2016.

Den kristna organisationen St. Francis Assisi företräds av advokaten Mogeeb Weiss i San Francisco men den som verkligen ligger bakom fallet heter Tom Creal.

Den turkiske tidningen Hürriyets reporter i USA, Tolga Tanis som har haft ett långt samtal med Tom Creal uppmärksammade fallet igår den 18 juni. Enligt journalisten Tanis artikel har Tom Creal bildat ett team bestående av åtta medarbetare för att förberedda stämningen mot Kuveyt Türk Participation Bank som pekas ut som navet i finansieringen av flera terrorgrupper i Syrien. Bland dessa organisationer nämns Islamiska Staten, IS, Al Nusra Fronten och flera andra radikala islamistiska terrorgrupper.

Tom Creal som befinner sig i Libanon har via olika assyriska kyrkor fått mandat att företräda 700 000 assyrier från olika kyrkor. I stämningen krävs ett skadestånd på 75 000 dollar per person.  Creal är en finansexpert och jobbade i Afganistan som rapportör för FNs räkning ända till 2009. Efter sitt uppdrag i Afghanistan lämnade han FN och bildade organisationen ”Jägargruppen” för att jobba för stater och civila organisationer med uppgiften att jaga svarta pengar.

Enligt journalisten Tolga Tanis som har följt fallet är bevisen mot Kuveyt Türk Participation Bank mycket starka. I sociala medier har man uppmanat folk att skänka pengar till flera terrorgrupper i Syrien via Kuveyt Türk Participation Bank konton.

Den turkiska kopplingen är massiv. Vice ordföranden till Kuveyt Türk Participation Bank är nämligen Adnan Ertem som är chef för den statliga myndigheten Directorate General Of Foundations i Turkiet. Enligt amerikanska utrikesdepartementets årliga terrorrapport från 2015 står det följande på sidan 159:

”Turkiet har under 2015 inte gjort en enda utredning om finansiering av terror via olika civila organisationer. Turkiska regeringen tar inte emot råd, visar inte vilja till att bekämpa finnanseringen av terrorgrupper via olika civila organisationer och man gör inte regelbundna kontroller för att följa vart pengarna tar vägen.”

Enligt många bedömare kommer detta fall att växa och kopplingen mellan Turkiet och finansiering av terrorgrupper kommer att göras allt oftare i medier. Just i detta fall kommer även assyrier som ligger bakom stämningen av Kuveyt Türk Participation Bank att ställas mot Turkiet som står anklagat för finansiering av terrorgrupper.

 

Dikran Ego 
Journalist