Svensk-assyriers inställning till staten Israel ska undersökas i en studie från Bar-Ilan universitet.

Israelen Ivan Goncharenko bodde i Sverige för två år sedan för masterstudier vid Lunds universitet. Under tiden i Sverige kom han i kontakt med den svensk-assyriska gruppen. Hans intresse väcktes och han började läsa på om assyriernas historia.

– Vad som förvånade mig mest som jude och Israel är att assyrier och judar en gång varit grannfolk och att vår historia sammanföll delvis. Det är intressant att se hur båda folkens öden liknar varandra; starka kungariken för tusentals år sedan, därefter exil, förföljelse och i början av 1900-talet utsatta för historiska brott. Trots alla dessa prövningar har inget av folken assimilerats utan lyckats bevara sin kultur, språk och historiska minnen, berättar Ivan.

Han började så småningom att förvånas över bristen på fördjupad forskning kring relationen mellan assyrier och staten Israel.

– Det saknas kunskap om detta även i Israel, där de flesta bara känner till Assyrien som ett historiskt land. Många vet inte ens att det assyriska folket fortsatt existerar och växer. Det vill jag ändra på, säger Ivan.

Med stöd av Bar-Ilan universitet i Israel där han studerar och hans mentor Dr. Elad Ben-Dror har Ivan börjat en studie kring just detta ämne.

– Jag vill genom denna studie berätta för den israeliska allmänheten om det assyriska folket och dess historia, förklarar han.

En viktig del i studien är en undersökning av svensk-assyriernas inställning till staten Israel i form av en enkät.

– Jag hoppas att många svensk-assyrier fyller i denna enkät och bidrar till min forskning i ämnet. Jag vill samtidigt tacka mina assyriska vänner i Sverige som stöttar mitt arbete, säger Ivan Goncharenko.

Länk till enkäten: https://birthright.typeform.com/to/QfoKIl

Kontakt: Ditt svar betyder mycket för ett sådant nytt och viktigt ämne som detta. Jag tar med glädje del av ytterligare tankar om detta ämne via e-post till ivang.co.il@gmail.com