I veckan startar en ny assyrisk organisation professionell verksamhet i Washington med målet att verka som lobby-organ.

Assyrian Policy Institute lanseras efter en lång tid av förberedelser. Den nya organisationen har som mål att arbeta med lobbying och representera assyriska intressen i Washington där man denna vecka inleder sitt arbete genom anställd personal. På organisationens hemsida kan man läsa mer om dess uppdrag och struktur.

Assyrian Policy Institute är formellt självständig från assyriska riksförbundet i USA, Assyrian American National Federation, men står samtidigt nära förbundet och kommer att koordinera sitt arbete med det.

På många sätt blir Assyrian Policy Institute en amerikansk motsvarighet till Assyrian Confederation of Europe, som har till uppgift att driva assyriska frågor på EU-nivå i Bryssel. Båda organisationerna har redan ett fungerande samarbete och koordinerar sina insatser, något som förväntas öka och formaliseras längre fram.

Att den assyriska rörelsen nu etablerat långsiktig och professionell närvaro i Bryssel och Washington förväntas leda till att olika sekt-liknande grupper som Dawronoye, facebook-grupper drivna av personer med drag av grav narcisissm och andra nu får mindre spelutrymme. Den kakofoni av röster som uppvaktat politiker och tjänstemän i Washington och Bryssel och som påstått sig tala för assyriernas bästa men i själva verket går andra gruppers ärenden, kommer nu att ersättas med en tydlig assyrisk röst för assyriernas rättigheter.