Assyriska riksförbundet i USA välkomnar i ett pressmeddelande en motion från kongressledamoten Jeff Denham om mer amerikanskt stöd till Nineveslätten.

Den republikanske kongressledamoten Jeff Denham har signerat en motion om ökat amerikanskt stöd till assyrierna i Irak. Motionen kallar på amerikansk hjälp för återbyggnad av Nineveslätten och politiskt stöd för att regionen ska få provinsstatus.

Denham är hemmahörande i Stanislaus County i Kaliforniens central Valley som har en betydande assyrisk community och flera aktiva assyriska organisationer som ingår i det assyriska riksorganet AANF som drivit på att få till motionen i fråga.

I ett pressmeddelande välkomnar assyriska riksförbundet i USA, Assyrian American National Federation motionen.

”Vi välkomnar detta politiska förslag som stödjer utvecklingen av hållbar, funktionell och demokratisk form av lokalt självstyre och säkerhet på Nineveslätten och inom ramen för ett förenat och federalt Irak”, citeras AANF:s ordförande Martin Youmaran i meddelandet.

Motionen ska i nästa steg behandlas av kongressens kommitté för utrikesfrågor. För att motioner ska omsättas i verklighten krävs att de jämkas och antas av senaten och representanthuset och sedan signeras av presidenten.

Motionen reflekterar en utveckling där AANF i högre grad hävdar sin roll som riksorgan och politisk representant för den halv miljon assyrier i USA.