Den amerikansk-katolska organisationen Knights of Columbus vill samla miljoner till stöd för assyrier i Irak.

Den katolska amerikanska organisationen Knights of Columbus har i ett pressmeddelande uppmanat sina medlemmar och andra amerikaner att donera till förmån för assyrier i Irak. Organisationen uppger att den kommer att matcha totalsumman upp till en miljon dollar fram till första juli och alla pengar kommer att gå till mat till fördrivna assyrier i Irak.

Knights of Columbus är ett så kallat ordensällskap som bildades i slutet på 1800-talet av en katolsk präst med syfte att stödja familjer där fadern hade gått bort. Organisationen är idag en av världens största med nästan två miljoner medlemmar runtom i katolska länder och med huvudsyftet att stödja familjer som behöver extra stöd, utbildningar och annat biståndsarbete. Den är mycket välansedd och aktiv i USA där den har flera hundra tusen medlemmar.

I pressmeddelandet uppger Knights of Columbus att organisationen har bidragit med runt 12 miljoner dollar sedan 2014 främst till assyrier i Irak och fortsätter:

”För ett sekel sedan hjälpte det amerikanska folket till att rädda kristendomen i Mellanöstern efter folkmordet de genomled under första världskriget, det faller på oss idag att agera och agera skyndsamt om kristendomen – och med den pluralismen – ska kunna räddas i Mellanöstern”, citeras en ledande figur inom organisationen i pressmeddelandet.