Professor Efrem Yildiz är hård i sin kritik mot patriark Sako efter patriarkens förnyade försök till splittring.

Kritiken mot patriark Louis Sakos splittringsförsök ökar runtom i världen. En av patriarkens mesta kritiker är Efrem Yildiz, professor i semitiska språk vid Salamanca universitetet i Spanien.

– Som medlem i den kaldeiska kyrkan känner jag att det är min uppgift att fördöma patriarkens agerande, säger Yildiz i en intervju med Assyria-TV under onsdagen.

Efrem Yildiz stämmer in i kören av kritiker som ser en destruktiv trend där assyriska kyrkoledare försöker agera som politiska ledare.

– Ta av dig ditt kors, bilda ett parti och bli politiker om du vill syssla med politiska frågor. Du ska föreställa en andlig ledare, inte en politiker, säger Yildiz direkt till Sako.

Språkprofessorn har även utfärdat ett öppet brev som han har skickat till patriark Sako med samma kritik som han uttalat i intervjun samt postat på sin facebook-sida.

Kontroversen kring Sako har växt ända sedan han var en biskop. Han har intagit kontroversiella ståndpunkter i flera politiska frågor. Han är uttalat emot att Nineveslätten blir en egen provins, i turkisk tv har han förminskat och förringat Seyfo-frågan och nödvändigheten av ett erkännande och nu fortsätter han alltså med en agressiv splittringspolitik med syftet att splittra den assyriska nationen utefter olika kyrkobenämningar.