Assyria Patriotic Movement, en rörelse som samlar aktivister och intellektuella har nyligen etablerats i Sverige.

Assyria Patriotic Movement (APM) startade i Libanon under ledning av Ashur Giwargis år 2010. Han har gjort sig känd i assyriska kretsar som aktivist och samhällskritiker. Under hans besök nyligen i Sverige etablerade APM en avdelning i Göteborg. 

Enligt Ashur Giwargis skiljer sig APM från de flesta politiska organisationerna bland assyrierna.

– Vi vill inte vara ett politiskt parti utan en rörelse av aktivister och intellektuella som har gemensam grundsyn i fråga om folkets nutid och framtid, berättade han under sitt Sverigebesök.

Giwargis har genom otaliga texter kritiserat många förhållanden i det assyriska samhället och särskilt de assyriska partiernas hållning i frågor som rör assyriernas nationella rättigheter i Irak.

Assyria Patriotic Movements långsiktiga mål är bildandet av en internationell assyrisk organisation som ska samla folkgruppen, enligt organisationens egna uttalanden.