Frågan om direkt amerikanskt stöd till assyrier i Irak ligger på vice presidenten Pence skrivbord. Under tisdagen höll han ett möte i Vita Huset för att skynda på byråkratin.

Undet tisdagen höll USA:s vice president Mike Pence ett möte i Vita Huset om direktstöd till assyrier och yazidier i Irak. Pence tillkännagav den 25 oktober i år att USA kommer att kringgå FN och istället rikta direktstöd till assyrier och yazidier i Irak. Fem dagar efter beskedet publicerade USA:s biståndsorgan USAID information om projektbidrag riktade specifikt mot minoriteterna i Irak.

Beskedet från USAID fick dock genast kritik för att vara urvattnat, byråkratiskt och komplicera möjligheten att få hjälpen på plats fort. Mötet i tisdags tolkas som ett försök av Pence att pressa USAID och andra inblandade att undanröja alla hinder för att få ner hjälpen mycket snabbare. Pence höll mötet med chefen för USAID och USA:s ambassadör till FN Nikki Haley, vice statssekreteraren John Sullivan samt Mick Mulvaney som är direktör för budgetkontoret som har stort inflytande över de olika myndigheternas budgetar. Med på mötet fanns även den pensionerade kongressledamoten Frank Wolf som besökte Nineveslätten tidigar i år och som i decennier stöttat assyrierna.

Efter mötet twittrade Pence och återupprepade löftet att Trumpadministrationen kommer att göra allt för att skicka ”rätt stöd, vid rätt tidpunkt och till rätt människor”. Ändå kvarstår farhågor om att byråkratin kommer att försvåra och försena processen såsom har skett med andra beslut som Trump har fattat.