Livet återvänder sakta till Nineveslätten. Mellan en femtedel och en fjärdedel av den assyriska befolkningen har återvänt hittills.

Samstämmiga rapporter från Nineveslätten visar att i genomsnitt har mellan 20-25 procent av den assyriska befolkningen som levde där före islamiska statens attack återvänt. Under de senaste veckorna har flera assyriska samhällen fått el och vatten tillbaka, grundskolor har öppnat sina dörrar för höstterminen och butiker har börjat hålla öppet.

Antalet återvändare väntas öka allteftersom hus och viktig samhällsinfrastruktur återställs. Många assyriska familjer väntar på att deras hus ska renoveras klart innan de flyttar tillbaka.

Även om knappt en fjärdelel har återvänt inger siffrorna hopp. Före sommaren fanns farhågor om att i princip inga assyrier skulle återvända till området. Den mängd som återvänt hittills innebär att det finns en kritisk mängd för att människor ska känna att deras samhällen kommer att utvecklas och för de som är tveksamma att lockas mer av att återvända än att emigrera.

De stängda gränserna till västvärlden gör sitt för att familjer ska överväga att återvända till Nineveslätten och återuppbygga sin tillvaro.