Idag då den östassyriske patriarken Mar Dinkha begravs i Chicago kurdifieras han av kurdisk media. Händelsen avslöjar den aggressiva politik som ursprungsbefolkningen utsätts för.

Rudaw är ett kurdiskt mediehus som ger ut tidningar samt publicerar nyheter på radio, TV och Internet. Mediehuset står nära det styrande KDP-partiet.

Idag publicerade Rudaw en nyhet om att den östassyriske patriarken Mar Dinkha IV ska begravas i Chicago. Redan i rubriken hävdas att patriarken var ”kurdiskfödd” (Kurdish-born) i artikeln.

Faktum är att Mar Dinkha föddes år 1935 i byn Darbandokeh. Idag ligger det i det kurdiska självstyrelseområdet i norra Irak. Men det självstyret existerade inte år 1935. Då hade byn en blandad befolkning av kurder och assyrier som flytt dit från Hakkari efter Seyfo. Icke desto mindre talar Rudaw om en ”kurdisk by”.

Längre fram i nyheten är Mar DInkha inte bara kurdiskfödd utan rentav en ”assyrisk kurd” (Assyrian Kurd). Skulle han alltså ha varit kurd till sin etnicitet, men assyrisk till sin religion? I Mellanöstern blandas ofta religionstillhörighet och etnicitet, men det här är ett flagrant försök att göra en nyligen avliden person till något annat än vad han var – djupt kristen och stolt assyrier.

Assyrier som lever i Norra Irak vittnar om en aggressiv kurdifieringspolitik som manifesteras på olika sätt i vardagslivet. Att officiell kurdisk media går så långt som att kurdifiera en assyrisk patriark visar att problemet är omfattande.