”Den så kallade politiska byrån för Arameiska demokratiska organisationen, ArDO, gör ett halvhjärtat försök att bemöta min artikel om deras angrepp på Mor Gabriel. Men politbyrån gör bort sig redan i ingressen”, skriver journalisten Augin Kurt. Han menar att hans fråga till ArDO om de har några belägg för sina beskyllningar om Unesco-bidrag, fortfarande är obesvarad.

Till att börja med förstår jag inte varför jag skulle sitta i ett glashus. Jag är verkligen inte den som drar sig för att kritisera dem som begår misstag inom våra religiösa eller profana organisationer. Den som följer mina debattinlägg kan intyga det, men jag kan nog inte ställa det kravet på en handfull araméer som betraktar alla som kallar sig assyrier som fiender. Då är det kanske begripligt varför de drar alla assyrier över en kam.

Sedan undrar jag varför ArDOs skribent väljer att vara anonym och döljer sig bakom organisationens namn. Vågar han inte stå för sina åsikter? I vilket fall kan jag konstatera att han är ute och cyklar redan i ingressen, när han skriver: Den självutnämnde försvararen av Mor Gabriel vill framhävda att ArDO har förskingrat pengar medan klostrets företrädare är helt oskyldiga.  Förstoch främst är det viktigt att skribenten läser ordentligt vad jag har skrivit innan man besvarar det. Jag har nämligen aldrig anklagat ArDO för förskingring, utan sagt att om man vill ta reda på försvunna pengar från Unesco, är det inom de egna leden man bör söka.

Jag har i mina efterforskningar inte kunnat hitta i några databaser hos Unesco att klosterledningen för Mor Gabriel skulle ha fått några bidrag över huvud taget. Därför bollade jag frågan tillbaka till ArDO och undrade om de har några bevis för sitt påstående. Men min fråga är fortfarande obesvarad. Det enda vi får veta av ArDOs svar är att man hänvisar till en diffus källa, en så kallad före detta assyrier, vilket med störta sannolikhet är ett lika stort påhitt som påståendet om Unesco-bidrag till Mor Gabriel.

Av ArDOs svar att döma känner sig organisationens företrädare uppenbarligen obekväma med mina efterforskningar i frågan om Unesco-bidrag och undrar varför just jag ska lägga mig i saken, när de tycks ha hela bilden klar för sig.

ArDO kräver också en fullständig redovisning av hela klostrets ekonomi och hittar nu på nya argument som inte finns med i det första uttalandet i Bahro.nu. Antingen har skribenten åter igen läst på för dåligt eller också försöker man rädda ansiktet på något sätt, men misslyckas. Det mesta av innehållet i följande citat verkar vara en efterhandskonstruktion:

”Vårt svar ska inte tolkas som ett försvar utan snarare som ett förtydligande! För det första har vi i vår artikel avkrävt räkenskap när det gäller all bidrag i form av allmosor, projektbidrag, kyrkobidrag, EU-bidrag, UNESCO, Kyrkornas Världsråd och övriga bidrag. Men tyvärr finns det inga officiella ekonomiska redovisningar/bokslut, utan de styrande i klostret handhar pengarna efter eget tycke.”

Den spontana reaktionen på det här kravet är vem som har gett ArDO fullmakt att vara Riksrevisor över våra kloster och institutioner. Men om de känner att det är ArDOs ansvar att utkräva ekonomiska redovisningar av detta slag, måste de börja sopa framför egen dörr först. De kan, på tal om Unesco, ta reda på vart pengarna till filmprojektet Den dolda pärlan har tagit vägen. För där finns det otvivelaktiga bevis för att Unesco har lämnat flera miljoner amerikanska dollar i bidrag till projektet.

Till slut vill jag ställa ett par frågor till ArDO-företrädarna; Har ni aldrig funderat över vad ni håller på med? Har ni inget bättre för er än att kritisera och rasera det som byggs upp med stor möda av era så kallade fiender, bara för att de kallar sig assyrier? Ordet ”fiende” borde ni använda till exempel om dem som har mördat era förfäder under folkmordet och inte om era syskon eller kusiner.

Ett gott råd från min sida: Ni kan gå hem och jobba med vettiga projekt för att kanske en dag hissa er stolta flagga över landet Aramea i Bilad-al-Sham? Då kommer kanske många av era ”fiender” att vilja bli medborgare och flytta till det sköna Medelhavets östra kust.

Men så länge som ni agerar så självdestruktivt och barnsligt, kommer ni att stampa på samma fläck. Så länge kommer ni att förbli en liten marginaliserad grupp som ingen kan ta på allvar.

Augin Kurt
Journalist