Den berömda klyschan; att kvinnor talar mer än män eller att det kan vara omanligt att prata för mycket är något som måste omprövas. Amerikanska psykologer påstår nämligen att de lyckats motbevisa att kvinnor ska vara pratkvarnar i förhållande till män.

För att verkligen ta reda på hur mycket varje kön egentligen pratar har forskarna spelat in vad över 400 kvinnor och män sagt. Dessa fick under några dagar bära på inspelningsapparatur som med jämna mellanrum slogs på och spelade in drygt en halv minut åt gången. När man sammanställde resultaten visade det sig att både män och kvinnor använder cirka 16 000 ord om dagen. Det var förvisso studenter som testen utfördes på men om det är könet som avgör hur mycket man pratar ska detta inte spela någon roll, skriver forskarna i sin rapport.

Det tycks vara så att en berömd klyscha är spräckt, kvinnor och män talar lika mycket åtminstone i studentlivet. Men kan man verkligen generalisera sådär utan att beakta att försökspersonerna var medvetna om att tester utfördes och att detta kunnat påverka experimentets utfall. Samt att man alltid spelade in med jämna mellanrum istället för helt slumpmässigt utvalda tider. Sedan kan man även ifrågasätta om studenter är en bra representation av den allmänna befolkningen, eller vilka utbildningar dessa försökspersoner läst.

Man bör nog vara försiktig med att säga något definitivt om denna socialt intressanta spänning som ligger mellan könen i frågan om vem som babblar mest. Jag föredrar att vänta på fler studier som förs på slumpvist utvalda människor istället. Men även om rapporten är något tvivelaktig skulle jag vilja säga att man bör revidera sina fördomar oftare. Rapporten indikerade trots allt att kvinnor och män är mera lika under talandes aspekt än motsatsen, vilket står emot den allmänna och vedertagna uppfattningen.