Det pågår en tyst kamp mellan de assyriska kyrkorna och de icke-religiösa organisationerna om vem som ska representera folkgruppen i Irak.

Om några månader öppnar ett nytt sjukhus i Ankawa i irakiska Assyrien av den kaldeiska kyrkan, den största assyriska kyrkan i landet. Det blivande sjukhuset är ett exempel på en just nu pågående trend där kyrkorna försöker flytta fram sina positioner och återta förlorad mark bland folkgruppen.

Planer på sjukhus, ett universitet, skolor och förskolor i Nineveslätten ligger nu på ritbordet från kyrkohåll. Planerna är uppbackade av miljoner i bistånd av västerländska kyrkor och kristna intressegrupper som Knights of Columbus.

Utvecklingen är alarmerande för de politiska och icke-religiösa assyriska organisationerna som fram till 2014 hade ett övertag över kyrkorna i vissa avseenden. Innan islamiska statens härjningar var det länge det Assyriska partiet Zowaa (Assyrian Democratic Movement) som låg i framkant på det civila området med sin biståndsorganisation Assyrian Aid Society, förskoleverksamhet genom sitt kvinnoförbund, skolor och planer på ett universitet på Nineveslätten.

De icke-religiösa organisationerna har inte lyckats driva upp sin initiativförmåga, entusiasm och mobilisering kring nya civila projekt för att konsolidera sina positioner efter ISIS. Det vaakum som nu uppstått fylls skyndsamt av kyrkorna med den kaldeiska kyrkan i främsta ledet. Just kaldeiska kyrkan har idag en separatistiskt sinnad ledning som förespråkar en åtskillnad mellan sina anhängare och övriga assyrier och som har grundat en politisk organisation under namnet Chaldean league i ett uppenbart syfte att snuva de civila organisationerna på möjligheten att representera folkgruppen politiskt.

Utvecklingen bör oroa den som tror på en assyrisk framtid för Nineveslätten. Med sjukhus, skolor, förskolor och andra service-inrättningar under kyrkorna riskerar sekterismen i form av kyrko-identiteter istället för en nationell assyrisk identitet att öka och folkgruppen ta flera steg bakåt i den politiska utvecklingen.

När västerländska missionärer och upptäcktsresande besökte områden i Assyrien för över hundra år sedan möttes de av en folkgrupp som uppträdde i form av splittrade kyrkogrupper. Risken finns att en besökare till Nineveslätten inom en snar framtid kommer att mötas av mer eller mindre samma syn. Istället för att se assyriska skolor på Nineveslätten där assyrier från olika kyrkoinriktningar får lära sig om sin etniska historia kan scenen komma att bestå av olika skolor för olika kyrkoinriktningar där den etniska identiteten har förpassats till bakgrunden.