Nineb Lamassu gästar Sverige till helgen. Bland annat kommer han till Assyrien Kultur Center i Hallunda för att berätta om ett dokumentationsprojekt han är involverad i som rör assyrierna i Hakkariregionen i Turkiet.

Nineb Lamassu föddes i Kirkuk i Irak men flydde redan under barndomen hemlandet och är numera bosatt i den engelska huvudstaden London. Han är utbildad inom såväl assyriologi som arkeologi och är specialiserad på den forntida Nyassyriska perioden samt modern assyrisk dialektologi.

Under sin Sverigevistelse kommer han att berätta om ett projekt han för närvarande är involverad i. Projektet syftar till att fullt ut dokumentera assyriernas historia, bosättningar och kulturarv i regionen Hakkari i östra Turkiet.

– På grund av folkmordet har vi idag inga assyrier som bor i Hakkari och att dokumentera den assyriska närvaron i Hakkari är viktig eftersom så mycket ännu är odokumenterat, säger Nineb Lamassu.

Projektet är särskilt angeläget enligt Lamassu eftersom det sägs att Turkiet försöker göra fundamentala förändringar när det gäller landets relation till dess minoriteter.

– Andra minoriteter gör sig redo att fråga efter deras rätt och vad som tillhör dem ifall detta skulle materialiseras. Därför är det viktigt att vi dokumenterar vad som tillhör oss ifall vi skulle träffa den turkiska staten för att förhandla om våra landrättigheter i Turkiet, förklarar Nineb Lamassu.

Hittills har han under två längre vistelser i Hakkari dokumenterat nära hälften av de assyriska bosättningarna i Hakkari regionen. Dessvärre står projektet idag stilla. Anledningen är att det saknas finansiering.

– Jag hoppas jag kan ordna tillräckligt finansiellt stöd för att färdigställa dokumentationen för hela regionen, säger Nineb Lamassu.

Han beräknar att projektets fullbordan kräver ytterligare två långa visiter i Hakkari och sen ett år för analys av data och författande av en bok som han menar kan tjäna som underlag för våra politiker i framtida diskussioner.

Lördagen den 5 mars kl 15:00 föreläser Nineb Lamassu i Assyrien KulturCenter i Botkyrka (Tomtbergav.16, Hallundaom dokumentationsprojektet.