Lars Adaktusson har varit tyst om de intressekonflikter som uppstått mellan muslimska kurder och kristna assyrier i Irak och Syrien eller yazidier i Irak. Det hävdar Dikran Ego, redaktör på Assyria TV, som önskar att Lars Adaktusson (KD) tydligare skulle fördöma kurdiska övergrepp på kristna assyrier.

Kristdemokratiske EU-parlamentarikern Lars Adaktusson tog nyligen upp Turkiets konfiskering av kyrkoegendomar i Turabdin i EU-parlamentet. Han har också skickat brev till samtliga 750 EU-parlamentariker om konfiskeringen och även hållit ett kort tal i parlamentet i ämnet. Personligen är jag tacksam för Adaktussons kritik mot Turkiet, men hans engagemang för de kristna assyrierna uppfattar jag tyvärr som selektivt, eftersom han är helt tyst i fråga om kurdiska övergrepp mot assyrierna.

Jag vill gärna lita på Adaktusson. Jag vill gärna tro att hans engagemang för kristna i Mellanöstern är äkta och genuint oavsett om övergreppen kommer från turkar, kurder eller araber. Dessvärre har jag svårt att fullt ut göra det. Hur han agerar, eller snarare inte agerar, när övergreppen mot assyrier och yazidier kommer från kurder, får mig att tvivla. Adaktusson har varit tyst om de intressekonflikter som uppstått mellan muslimska kurder och kristna assyrier i Irak och Syrien eller yazidier i Irak.

De händelser jag åsyftar är inte gripna ur luften, utan bygger på konkreta övergrepp av muslimska kurder mot kristna assyrier och yazidier. Detta är saker som Lars Adaktusson inte kan vara ovetande om men ändå inte höjt sin röst emot.

Dessa övergrepp är inte enstaka händelser utan systematiska övergrepp för att tvinga assyrier och yazidier att underkasta sig kurdisk överhöghet. Nedan kommer några exempel.

1. Dagarna innan islamiska terrorsekten IS attackeradeassyrier i Nineve och jazidier i Sinjarbergen samlade kurdiska peshmerga in alla vapen som fanns hos assyrier och yazidier. Sedan flydde peshmerga i smyg utan att avlossa ett enda skott mot IS, medan assyrier och yazidier medvetet lämnades kvar i IS våld. Än i dag har Adaktusson inte yttrat sig om detta. Varför?

2. Den 22 april 2015 gick fem YPG milismän, som har höga ställningar inom organisationen, hem till assyriska militärledarenDavid Jendo mitt i natten. Efter att ha druckit te hos honom lurar de ut honom och hans kollega Elias Naser på ett ”viktigt möte”. När dessa har kört ut en bit utanför byn avrättas David Jendo och Elias Naser kallblodigt av mördarna som lämnar platsen med sina bilar i tron att båda Jendo och Naser är döda. David Jendo avlider direkt men Elias Naser som träffades av flera skott, ett i halsen, överlever mirakulöst. När han vaknar till på sjukhuset några dagar senare kan han inte prata på grund av skottet i halsen, men han skriver ner namnet på dessa YPG-mördare. Sedan flyttas Elias Naser av säkerhetsskäl till ett annat sjukhus eftersom YPG skulle göra allt för att röja vittnen till detta lönnmord som var beställt av högre instanser i YPG. Har Adaktusson ingenting att säga om det?

3. Den 30 november 2016 attackerade YPG-milisen assyrierna i stadsdelen Wusta i Qamishli och dödadeHenry Dawud som var medlem i assyriska vaktstyrkan GPF. Senare har gruppen Dawronoye, som i mitten av 90-talet skapades av YPG:s moderorganisation PKK, rättfärdigat denna attack i sin tv-kanal Suroyo TV. Det är just denna grupp som Adaktusson har valt att samarbeta med kring EU-konferensen den 28-30 juni 2017. Varför har Adaktusson varit tyst och inte tagit upp det i EU-parlamentet?

4. Konfiskeringen av assyriska egendomar sker inte bara i Turkiet. En nästan identisk händelse som den i Turabdin skedde i områdetNahla i Norra Irak. Den enda skillnaden mellan fallen i Turabdin och Nahla var att förövarna är kurder och inte turkar. När assyrierna ville protestera mot den kurdiska konfiskeringen utanför regeringsbyggnaden i Erbil blockerades vägarna och assyrierna hindrades från att ta sig till Erbil. Händelsen blev en stor nyhet och uppmärksammades bland annat av Human Rights Watch och Adaktussons gamla arbetsplats SVT i programmet Korrespondenterna. Varför är han tyst om övergrepp som till och med har sänts i SVT?

5. Även i Turkiet finns det stora landområden och många egendomar som har ockuperats av kurder som är aktiva politiker inom kurdiska partiet HDP. Ett exempel är marken som hör till klostret Mor Augin i Turizlobergen. Även dessa övergrepp finns sammanställda i två rapporter som har skrivits av antropologen Susanne Güsten2015 och 2016. Adaktusson kan inte påstå att han inte hört talas om det. Vad beror Adaktussons intresse på i fallet i Turabdin men inte Nahla och Mor Augin?

6. Så sent som 9 juli 2017 alarmerade återigenHuman Rights Watch om kurdiska övergrepp mot jazidier. Den här gången straffade KRG 15 jazidiska familjer kollektivt p g a att deras familjemedlemmar anslutit sig till irakiska Hashd al-Sha’abi-milisen för att bekämpa och strida mot terrorsekten IS. Får inte människor skydda sig mot terrorsekten IS utan att underkasta sig först KRG:s överhöghet? Bör inte Adaktusson ta upp detta med KRG?”

Jag skulle kunna göra listan längre med konkreta fall på systematiska övergrepp som kommer från kurdiska partier eller miliser.

Mot bakgrund av ovannämnda fall uppstår en befogad fråga: Varför har Adaktusson, som utger sig vara de kristnas försvarare, varit tyst i alla dessa fall av övergrepp och andra som inte tas upp här?

Återigen vill jag rikta ett stort tack till Adaktusson för att han har lyft fram turkiska statens konfiskering av kyrkoegendomarna i Turabdin och ser fram emot svaret på frågorna ovan. Jag hoppas att hans svar kommer att kunna undanröja mina misstankar för gott.