Assyriska medlemsorganisationer bör inte styras av en enskild politisk gruppering. Det kan leda till konflikter bland medlemmarna och i förlängningen stagnation i arbetet, skriver Hammurabi Barasmar.

Jag vill börja med att gratulera den nya styrelsen för Assyriska riksförbundet i Sverige. Det är glädjande för mig att den nya generationen assyrier har börjat att ta ansvar för vårt folks profana institutioner. Under de senare åren hade jag ibland en känsla av att mitt och andra eldsjälars cirka 30-åriga engagemang i den assyriska saken inte hade gett något resultat och att det dessutom hade uppkommit en stagnation i de assyriska institutionerna. Nu har min negativa känsla vänts till positiv, eftersom jag anser att en förändring är på gång.

Enligt min mening hade våra institutioner, i synnerhet Assyriska riksförbundet i Sverige varit politiskt styrt, vilket har lett till den ovannämnda stagnationen. Tro mig att jag aldrig har varit emot våra politiska organisationers aktiviteter bland vårt folk. Däremot har jag alltid varit emot att våra institutioner styrs av någon politisk organisation, eftersom det leder till konflikter mellan medlemmarna som i sin tur leder till splittring och försvagning av vårt folk kollektivt. Våra politiska organisationer har full rättighet att besöka våra institutioner och försöka övertyga vårt folk genom att framföra sina ideologier på ett demokratiskt sätt, liksom det sker hos andra folk i de demokratiska samhällena, men inte försöka att styra. 

Jag önskar den nya styrelsen all lycka att ta riksförbundet ur den ovannämnda stagnationen, men vi andra bör vara med och underlätta styrelsens arbete, åtminstone bör eldsjälar vara med och hjälpa till på något sätt. Jag själv lovar att göra mitt bästa för den assyriska saken. 

Hammurabi BarAsmar