Dokumentärfilmerskan Lina Yakubova har hastigt gått bort den 21 mars 2011. Lina skapade under sitt liv flera dokumentärfilmer som fokuserar på assyrierna i olika länder. Hon blev 35 år.

Lina Yakubova föddes i byn Qoyalasar i Armenien. Hon växte sedan upp och levde hela sitt liv i den armeniska staden Artashat. Tidigt började hon intressera sig för media och sin yrkesverksamma bana inom genren inledde hon på Armeniens centralradio. Där presenterade hon program om landets etniska grupper, särskilt assyrierna.

Under sin medieutbildning på Erevan Institute of Theatre and Cinema började Lina arbeta inom TV. Där väcktes hennes intresse för att skapa dokumentärfilmer med historia i centrum. Hon värdesatte sina assyrisk-armeniska rötter och under sin karriär kom Lina sedan att både skriva och producera flera dokumentärfilmer där det assyriska folket låg i fokus. Temat har ofta varit att skildra assyriska samhällen i olika länder.

A Forgotten Page of a Nation handlar om det osmanska rikets folkmord på assyrier, armenier och pontiska greker under första världskriget. I den tredelade dokumentären Ancestral Home berättar hon om assyrierna i Syrien, från det forntida assyriska rikets tid fram till 2000-talet. I sina dokumentärer har Lina Yakubova också skildrat assyrier i Iran, Ryssland och Libanon.

Troligen är levercancer orsaken till hennes allt för tidiga bortgång. I detta har assyrierna förlorat en ambitiös och viktig filmmakerska som lyfte fram det assyriska folket. Tankarna går i denna svåra stund till Lina Yakubovas närmast anhöriga och vänner.