Assyriska organisationer från runtom i världen fortsätter trycka på FN för stöd och internationellt militärt skydd på Nineveslätten. Under måndagen vädjade FN:s kommitté för upphörande av rasdiskriminering (CERD) till FN:s generalsekreterare att verka för en skyddszon. Det är första gången ett FN-organ tar upp frågan så konkret.

Vädjan från FN-kommittén för upphörande av rasdiskriminering (United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination, förkortning ”CERD”) är det första konkreta tal om en FN-skyddad zon på Nineveslätten som kommer från ett FN-organ. 

Kommittén som i dagarna håller sin 85:e session sedan bildandet antog under måndagen den 25 augusti ett uttalande där man vädjar och uppmanar FN:s generalsekreterare att skicka ett förslag till säkerhetsrådet om att upprätta en skyddszon på Nineveslätten. Kommittén beskriver den föreslagna åtgärden som en tillfällig säkerhetsåtgärd för att folkgrupperna som flytt området ska kunna återvända. 

Delegater från Assyrian Universal Alliance, ett assyriskt paraply-organ som har konsultativ status i FN är på plats i Geneve för att verka för ett FN-agerande. Den irakiska statens delegation till CERD har enligt information till hujada.com ställt sig bakom kommitténs uttalande. Iraks parlament har sedan tidigare uttalat stöd för ett FN-skydd på Nineveslätten.  

Enligt källor i Irak har Nineveprovinsens styrelse, som enligt irakisk lag fortfarande styr Nineveprovinsen inklusive Nineveslätten, under ett möte i helgen beslutat att kalla på FN:s säkerhetsråd att bilda en säkerhetszon på Nineveslätten. Detta beslut har dock ännu inte kunnat bekräftas genom skriftliga källor. 

Det är i nuläget oklart hur stor vikt FN:s generalsekreterare och FN:s säkerhetsråd fäster vid CERD:s uttalande om en skyddad zon.  

I sitt brev begär CERD-kommittén även att FN:s råd för mänskliga rättigher ska sammankalla ett speciellt möte för att upprätta en undersökningskommission som ska samla bevis för kränkningar av mänskliga rättigheter i Irak och föreslå straffliga åtgärder för de ansvariga.