Författaren Svante Lundgren, som tidigare bland annat skrivit en bok om folkmordet på assyrier och andra kristna under första världskriget, är aktuell med en ny bok: Stanna eller inte stanna – de kristna i Mellanöstern.

Svante Lundgren som kom ut med sin bok ”I svärdets tid – det osmanska folkmordet på kristna minoriteter”* (Sahlgrens förlag, 3:e upplagan 2009) sammanfattade forskningen om det fruktansvärda som skedde under första världskriget på ett för den inte insatte läsaren lättöverskådligt och mottagligt sätt. Året efter, nämligen 2010, kom nästa bok ut, denna gång med medförfattaren Afram Barryakoub med titeln: Assyrierna – frågor och svar. Med 40 frågor och svar orienteras läsaren bland annat om assyriernas ursprung, identitet, assyrier i Sverige och övriga världen.   

”Stanna eller inte stanna – de kristna i Mellanöstern” (Artos & Norma, 2011) är titeln på Lundgrens senaste bok om assyrier och andra kristna i Mellanöstern. 
Boken som tar läsaren med på en resa till fyra länder i Mellanöstern: Turkiet, Irak, Libanon och Israel/Palestina, beskriver situationen för de kristna minoriteterna som avsevärt har försämrats under de senaste åren. I Irak har sedan invasionen 2003 hälften av landets kristna drivits på flykt, medan kristna i andra länder väljer att emigrera till västvärlden. Många har dock beslutat att stanna kvar – kosta vad det kosta vill.  

Varför har du skrivit denna bok? 
Förutom att jag är intresserad av assyrierna så har jag varit flera gånger i Israel/Palestina och gillar starkt Libanon. Så jag tänkte att jag ska utnyttja de insikter jag har i dessa frågor och skriva en bok om assyriernas och andra kristnas situation i Mellanöstern. Sen är min förhoppning att boken skulle väcka många människor till insikt om den utsatthet den kristna minoriteten i denna region upplever. Insikten kan sedan, åtminstone i vissa fall, leda till verkligt engagemang.

Hur har du gått tillväga för att skriva boken? 
Dels har jag läst in mig på ämnet. Det handlar både om böcker som ger bakgrundsfakta och hemsidor som förmedlar nyheter från denna region. Men jag har också besökt de länder som jag skriver om, vissa flera gånger. Under dessa besök har jag försökt lyssna på så många röster som möjligt för att få en mångsidig bild av situationen.

När har du skrivit boken? 
I november 2010 vistades jag som stipendiat vid Finlands Rominstitut. Då skrev jag en stor del av boken, som dock kompletterades i och med besök i Libanon i januari, Israel/Palestina i mars och norra Irak i mars-april i år.

Under den senaste tiden har vi fått bevittna hur flera ledare i Mellanöstern har störtats och ännu idag pågår det demonstrationer och våld i Syrien. Hur ser du på assyriernas och andra kristnas situation i landet?  
De kristna i Syrien lever i en verkligt svår situation. Den sittande regimen har trots sina brister – och de bristerna är många – ändå behandlat den kristna minoriteten rätt väl. Om den faller ersätts den högst antagligen av en regim ledd av Muslimska brödraskapet, vilket kan vara värre för de kristna. Så vad ska man göra? Protestera mot en dålig regim för att kanske i slutändan hamna under en ännu sämre? Eller utifrån devisen ”better the devil you know” stöda den nuvarande och om den faller få betala dyrt för det stödet?

Slutligen, finns det enligt dig någon framtid för de kristna i Mellanöstern? 
Det ser onekligen ganska dystert ut. De politiska förändringar som nu drar fram över regionen leder knappast till liberal demokrati med skydd för minoriteter, utan antagligen till att islamisterna stärker sin ställning. Jag vill trots allt vara optimistisk och tro på en framtid för Mellanösterns kristna. Men det kräver engagemang och stöd från oss i väst.

Med vad för bokprojekt jobbar du nu? 
Jag har ett och annat smått och gott på gång, men inget större eget bokprojekt.


Tomas Beth-Avdalla 


Fakta om Svante Lundgen

Svenskspråkig finländare, 51 år, författare. Ordförande för Finland-Assyrien-föreningen. Från januari 2012 gästforskare vid Lunds universitet.

* Fotnot: I Svärdets tid var nummer tre i författarens fristående serie om folkmord. De två andra böckerna var I bödelns tid, perspektiv på förintelsen (utkom 2003) och I hjältens tid, om mod och civilkurage under förintelsen (utkom 2006).