När inhoppande kolumnisten Gurgin Bakircioglu skickade in sin krönika angående folkmordet på kristna i Turkiet refuserades den av tidningen Metros chefredaktör. I hujada.com berättar Bakircioglu själv om vad han menar är anledningen till beslutet.

Armenisk-kurdiske Gurgin Bakircioglu är passionerad när han talar om hur hans släkt drabbades av folkmordet. Han vill del med sig av sin historia och väljer själv att berätta hur hans morfar i folkmordets efterspel hjälpte en av familjens sista överlevare att begå självmord genom att dränka honom i byns flod.

– Det var för mig en självklarhet att tala om Turkiets problem när frågan återigen hamnat på dagordningen, inte minst i och med de turkisk-armeniska förhandlingarna och det svenska ordförandeskapet i EU, säger han.

Publicering inte längre aktuell
Bakircioglu berättar att han först fick klartecken till krönikan men när den skickades in för publicering så kom beskedet att någon publicering av den inte var aktuell. Skälet som han menar uppgavs för detta var att chefredaktören tillika ansvarige utgivaren Per Gunne visste för lite om de historiska förhållandena för att kunna stå för publiceringen. Det menar Bakircioglu endast är ett svepskäl.

– Konkurrenttidningen Stockholm City drog för några år sedan tillbaka journalisten Sakine Madons krönika om folkmordet efter att den blivit för obekväm. Gunnes vaga anledning bottnar i konflikträdsla och att han missat sin roll som ansvarig utgivare och chefredaktör, säger han.

Kritisk till Metros agerande 
När han ska redogöra för vad han menar blir konsekvenserna av Metros agerande är han klar. Bakircioglu menar att tidningen inte vill ge folkmordet dess historiska status och därigenom kan det tolkas som att de förnekar folkmordet. Han anser att tidningens utrikespolitiska krönikor i övrigt lämnar något att önska.

– Tidigare har Metro publicerat en rad utrikespolitiska kolumner, men oftast i frågor där en åsikt verkar ha varit självklar och där skribenterna har haft svart bälte i att sparka upp vidöppna dörrar, fortsätter Bakircioglu.

Folkmordet är en känslig fråga
Bakircioglu är kritisk till beslutet vägra publicera krönikan. Han vet att folkmordet är en känslig fråga, inte minst eftersom Turkiet ännu inte erkänt det för vad det faktiskt var, ett systematiskt folkmord på 1.5 miljoner armenier, assyrier, syrianer och andra kristna folkgrupper i regionen. Det är också just därför som krönikor av det slag som han skrivit måste publiceras. När han utvecklar sitt resonemang kommer han in på publicistens roll i svenska media.

– Svenska publicister ska inte ducka för obekväma frågor. Medierna ska inte heller vara den svenska utrikespolitiken till lags, tvärtom ska de inte dra sig för att publicera material även om det finns risk att detta försätter länder i diplomatiska kriser, säger Bakircioglu.

– När det anses omöjligt att publicera texter om ett historiskt belagt folkmord är någonting allvarligt fel i Media-Sverige, avrundar Bakircioglu som menar att refuseringen av krönikan är att jämställa med ett skott riktat mot den svenska samhällsdebatten.

Hujada.com kommer att publicera Gurgan Bakircioglus krönika om folkmordet i sin helhet. 

[FOTNOT: Hujada.com sökte under onsdagen och torsdagen per telefon och e-post resultatlöst efter Per Gunne för en kommentar.]