Personer med ett utländskt namn som lagt in sitt CV på AMS hemsida blir kontaktade av färre arbetsgivare än personer med ett svenskklingande namn, visar ny forskning från IFAU.

I en studie från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) analyseras hur arbetsgivare väljer att kontakta arbetssökande ur Arbetsförmedlingens Internettjänst Mitt CV. När två sökande med identiska kvalifikationer jämförs får sökande med utländskt namn färre kontakter från arbetsgivare jämfört med sökande med svenskt namn. Detta leder i sin tur till en lägre sannolikhet att få ett jobb.

– Ett icke-nordiskt namn ger nästan 25 procent färre kontakter. Vissa speciella grupper har det ännu värre, säger Jonas Lagerström som är en av forskarna bakom studien.

Den etniska diskrimineringen är extra stor om den sökande är över 40 år och söker ett yrke som kräver höga kvalifikationer eller domineras av svenska sökande. Förutom etnicitet verkar svenska arbetsgivare använda sysselsättningsstatus och ålder för att sortera sökande.

Genom att lägga ut sina uppgifter på Arbetsförmedlingens hemsida leder till fler kontakter med potentiella arbetsgivare.

– Vi ser att sannolikheten att få jobb ökar med antalet kontakter på Mitt CV, säger Jonas Lagerström.

Studien omfattar ca 18 000 personer som loggat in på Arbetsförmedlingens tjänst Mitt CV på Internet sedan december 2004 samt även statistik från Arbetsförmedlingens register.