”Varför kan ni inte arbeta tillsammans?” frågade journalisten Nuri Kino partierna i dagens paneldebatt och drog därmed igång en het diskussion i Assyriska kulturhuset i Södertälje.

Huvudämnet för dagens paneldebatt kretsade kring frågan om assyrisk autonomi i Irak. Även om andra frågor diskuterades, som exempelvis situationen för de assyriska flyktingarna i Mellanöstern, så drogs diskussionen ständigt mot dagens största fråga på den assyriska dagordningen – frågan om bildandet av ett område i norra Irak under någon sorts assyriskt styre.

Flera partier hade bjudits in av Assyriska riksförbundet (ARS) till att delta i debatten men det blev endast tre som kom. Dessa är Assyriska Demokratiska Organisationen (ADO), Assyriska Demokratiska rörelsen (ADM) och nybildade Save Assyria Front (SAF). Samtliga tre partier som deltog i paneldebatten var överens om att assyrierna har rätt till och bör arbeta för att få till stånd ett område under någon sorts assyriskt styre i norra Irak.

Så långt var allt väl. Men som talspråket ”djävulen finns i detaljerna” antyder, så var det just detaljerna som avslöjade skillnaderna i synsätt hos partierna. En annan sak som blev uppenbar är bristen på politisk mognad bland de assyriska partierna. Företrädarna för de tre partierna ägnade sig alltför ofta åt anklagelser mot andra partier istället för att sakligt svara på frågorna om det egna partiets politik. Antydningarna och de elaka kommentarerna fick visserligen publiken att lyssna noga men de var också en anledning till att debatten saknade en konstruktiv anda.

Och Nuri Kinos oerhört viktiga fråga till de tre partierna: ”Varför kan ni inte arbeta tillsammans?”, förblir till stora delar obesvarad, ännu en gång. Det hör ju till assyrisk politiks säregna drag att man kan samarbeta med arabiska eller kurdiska partier men inte med andra assyriska partier. Frågorna förblir obesvarade och assyrierna förblir utan ledarskap.

– Ingen av dessa partier har stake, säger en ung man viskande och lämnar lokalen uppgivet.

Den enda som ler är djävulen, han som gömmer sig i detaljerna.