Assyrierna kräver idag autonomi i en liten del av norra Irak. Men för 88 år sedan var de assyriska kraven betydligt mer omfattande. Då var kravet ett fritt och självständigt Assyrien som dessutom sträckte sig över stora områden.

De flesta assyrier har inte tidigare sett kartan ovan. Den har funnits i Vatikanens hemliga arkiv. Den assyriske författaren och boksamlaren Jan Beth Sawoce fick nyligen tag på kartan under sitt besök i Vatikanens arkiv. Den visar det landområde som assyrierna gjorde anspråk på efter första världskrigets slut.

År 1919 samlades delegationer från flera olika länder för att reda ut skadeståndskraven och fastställa nya krav på länderna som förlorade under första världskriget. Ett annat viktigt inslag i förhandlingarna gick ut på att rita om gränser och stycka resterna av det Ottomanska riket. Konferensen hölls i Paris och har därför fått namnet Paris fredskonferens 1919.

Assyrierna hade fått utstå stora påfrestningar under första världskriget. Turkarnas och kurdernas folkmord mot assyrierna fick stora följder. Den lilla nationen hade decimerats kraftigt och på vissa håll utrotats helt och hållet. Men likväl spelade assyrierna en viktig och ofta förbisedd roll i det stora världskriget. Genom att liera sig med västmakterna och Ryssland lyckades assyrierna rädda en del av sitt folk undan undergång.

Storbritannien var under krigsåren i stort behov av att isolera turkarna från att nå vissa strategiska punkter utmed den turkisk-persiska gränsen, områden där assyrier levde. Därför lovade britterna att infria den gamla drömmen om ett självständigt Assyrien så fort kriget var över om assyrierna hjälper till. Assyrierna såg här sin chans till befrielse från ett cirka 2600-årigt förtryck av grannfolken. Beväpnade av Storbritannien tog sig en liten assyrisk armé under ledning av Agha Petrus D’baz an den reguljära turkiska armén och de kurdiska klanerna. Under flera olika slag slogs den turkiska armén och de kurdiska klanerna tillbaka. Agha Petrus hyllades av britterna som en stor strateg.

När världskriget tog slut förberedde assyrierna delegationer att gå och företräda assyriernas intressen under fredskonferensen i Paris. Kraven mejslades ut och en karta över Assyrien togs fram för att presenteras för stormakterna. Men de assyriska delegationerna kom inte långt. Den brittiska staten gjorde allt i sin makt för att hindra den assyriska delegationen från att tala under konferensen. Löftet om ett fritt och självständigt Assyrien visade sig bara vara tomma ord. Andra intressen, som oljan, vägde betydligt tyngre för britterna än deras löften till den assyriska nationen. Kartan ovan fick aldrig se dagens ljus. Istället bildades länder som Syrien, Irak och Turkiet ovanpå det än idag ockuperade Assyrien.

Idag är assyrier ett hett byte för islamister i Irak. Man kidnappar, våldtar, halshugger, hotar, förtrycker, tvingar till flykt och manipulerar assyrierna både från arabiskt och kurdiskt håll. Etnisk rensning med andra ord. För att skydda sig kräver nu assyrierna autonomi i ett begränsat område i Assyrien (norra Irak). Västmakterna har ännu inte gett några löften och Storbritannien, som nu har en historisk chans att återupprätta sin heder genom att hjälpa assyrierna, låtsas som ingenting. Trots det är frågan om Assyrien lika aktuell idag som för 88 år sedan, oavsett av löften eller intresse från stormakter.

För mer information om ämnet läs Fred Aprims artikel på: http://www.christiansofiraq.com/TreatiesfredJune166.html