Nineveslätten ligger mitt i det assyriska kärnlandet och har en stor betydelse för assyrier. Vad finns för tankar kring detta område och hur ser framtiden ut? Johannes Khawsho reflekterar över dessa frågor i den här artikeln.

När Assyriska Demokratiska Rörelsen, ADR (Zowaa), tog till vapen i början av 1980-talet i norra Irak mot Saddam Husseins regim var det under parollen ”Erkännande av assyriernas identitet och rättigheter i hemlandet”. Mer än 30 år har gått och mycket har förändrats i Mellanöstern sen dess. Den totalitära Bathregimen i Bagdad är borta sedan 2003, konflikten mellan shia- och sunnimuslimer har eskalerat och motsättningar mellan olika etniska grupper och länder i regionen har ökat.

För vårt folk har dessa konflikter inneburit förödande konsekvenser och bland annat lett till att antalet assyrier i Irak minskat från 1,5 milj. före 2003 till ca en halv milj. Samtidigt har flera partier och organisationer dykt upp på den assyriska politiska arenan, vilket har ökat oenigheten inom vårt folk.

Under dessa svåra omständigheter har ett antal assyriska organisationer, med Zowaa i spetsen, försökt skapa en framtidsvision angående Nineveslätten i norra Irak. Detta område som utgör en väsentlig del av det assyriska kärnlandet och har alltjämt haft en betydande koncentration av assyrier. Nineveslätten består av de tre distrikten Telkef, Hamadaniya och Shaikhan och omsluter staden Mosul från norr, söder och öster. Förutom delar av Nineves ruiner återfinns i detta område efterlämningar av flera historiska assyriska städer som Nimrod (Kaleh) och Dursharokin (Khorsabad) och strax söder om slätten ligger ruinerna efter Assur (Alsharkat). Således har detta område haft en stor historisk och politisk betydelse för assyrier i tusentals år.

För att förtydliga bilden om vad en provins i Irak innebär kan man jämföra med ett län (en region) i Sverige. Med andra ord skulle Nineveslätten ha en egen budget och ansvar för många lokala frågor så som skola, infrastruktur, polis, sjukvård, kultur och liknande samhällsfunktioner. Dessutom kan provinsen framöver under vissa förutsättningar ombildas till en ”Region” med egen regering och parlament i enlighet med den irakiska konstitutionen.

I januari 2014 godkände det irakiska ministerrådet bildandet av ny provins på Nineveslätten och överlämnade frågan till regeringen för vidare åtgärder. Några månader senare tog Islamiska Staten (IS) över Mosul och Nineveslätten och de flesta assyriska städer och byar tömdes på sina invånare. I och med detta avstannade processen om ny provins.

I kölvattnet av dessa händelser etablerades några assyriska militära försvarsstyrkor, däribland Nineveh Plain Protection Units (NPU) som bildades på initiativ av Zowaa. Förutom att delta i befriandet av Nineveslätten är syftet med NPU-styrkan att den framledes ska utgöra kärnan i en lokal säkerhetsstyrka som ska ta hand om säkerheten i den framtida provinsen Nineveslätten och så småningom ingå i den irakiska nationella säkerhetsapparaten.

Emellertid återstår en hel del att göra för att förverkliga ombildandet av Nineveslätten till en provins för assyrier och andra minoriteter (shabak och yezidier). Några nödvändiga steg sammanfattas nedan.

– Att fullfölja den lagstadgade processen för att uppnå slutligt godkännande från Iraks regering.
– Att fastställa de distrikt som ska ingå i Nineveslätten och dess geografiska gränser.
– Att lyfta ut Nineveslätten från de så kallade ”omtvistade områden”. Dessa är landområden öster och söder om den kurdiska regionen som den kurdiska regeringen (KRG) i Arbil gör anspråk på. Ett viktigt steg i denna riktning är kravet på att FN förklarar Nineveslätten som ett internationellt skyddsområde (protection zone).
– Att ombesörja återflytten av assyrier till sina hemtrakter på Nineveslätten efter befrielsen från IS.
– Att återställa demografiska ändringar som har ägt rum under de senaste decennierna och inneburit att många assyriska byar och landområden övertagits av andra folkgrupper.

En grundförutsättning för att uppnå målet med Nineveslätten är att våra organisationer, politiska så väl som sociala och religiösa, står enade i kravet om Nineveslättens framtid och att assyrier runt om i världen stödjer detta. Det är först då vi kan prata om en folklig framtidsvision.

Det finns och kommer att finnas motstånd från kurdiskt och arabiskt håll mot de assyriska planerna i denna fråga. Men det är upp till oss att bemöta detta, stå fast vid vår vision och aktivt arbeta för att uppnå den.

Jag tror att enda sättet för det assyriska folket att överleva på sikt i Mellanöstern är att ha egna ”enklaver” i våra hemtrakter där vi får möjlighet att leva i fred och forma vår framtid. Nineveslätten är sådant exempel, ett annat är vissa områden i Gozarto runt Khabour och Qamishli i nordöstra Syrien.

Att förverkliga visionen om Nineveslätten är naturligtvis en komplicerad uppgift. Det är svårt att sia om framtiden, men en sak är dock säker; hur lång tid det tar och hur utfallet blir påverkas i hög grad av oss själva, både som individer och kollektiv inom det assyriska folket.

 

Johannes Khawsho