I Södertälje den 24 mars 2024 höll Assyriska Riksförbundet i Sverige riksombudsmöte (ROM). I samband med ROM valdes en ny styrelse in. En styrelse med framtidshopp och stora utmaningar.

Riksombudsmötet inleddes av ett tal av Maha Chamoun, dåvarande periods styrelseordförande.  Maha talade om vikten av den föregångna periodens arbete med att återansluta alla föreningar till riksförbundet samt utmaningarna med att stärka riksförbundets ekonomi efter MUCF:s beslut om att avskaffa bidrag till etniska organisationer.

Totala antalet ombud som deltog från föreningar runt om i landet räknades till 27 stycken och även en del åhörare fanns på plats för att bevaka årsmötet. Efter att verksamhetsberättelsen presenterats och revisorernas berättelse avhandlats kunde den gamla styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Till ny styrelseordförande valdes Baris Belge och som vice ordförande Teglat Lahdo. Övriga styrelsemedlemmar som valdes in var  Johan David, Nina Akho, Nemrod Barkarmo, Albania Nissan, Andreas Barjosef. Till suppleanter valdes Samira Gergeo, Johannes Zaytoun och Thomas Tamras.

Styrelsemedlemmarna valdes in enhälligt och i den nya styrelsen finns en god geografisk fördelning från landets olika föreningar, vilket kan stärka riksförbundets närvaro på olika orter. Könsfördelningen lämnar en del att önska för framtiden då den med suppleanterna inräknade innebär att styrelsen består av 7 män och 3 kvinnor.

Samtliga som deltog under riksombudsmötet förstod att det är en svår period som assyriska riksförbundet och föreningarna går till mötes. Senare period har kantats av ekonomiska svårigheter och stagnation i medlemsantal för de assyriska organisationerna. Om man klarar dessa utmaningar kan det innebära ett steg i en positiv riktning där assyriska riksförbundet tvingas stöpas om till en självständig organisation som för en gångs skull kan stå på egna ben.