Skatteverket kommer att införa en ny kassalag från och med nästa år. Ackad Barsom anser att den nya lagen kommer att hjälpa de seriösa företagen att slå ut konkurrenter som använder illegala metoder.

Från och med den 1 januari 2010 ska de flesta som tar betalt med kontanter eller kort ha en kassaapparat med en certifierad kontrollenhet. Ett godkänt kassa-register med en certifierad kontrollenhet gör det betydligt svårare att fuska med kassan. Lagen omfattar cirka 200 000 företagare inom kontanthandeln.

Syftet med lagen är att skydda seriösa företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens. Lagen innebär att skatteverkets kontrollmöjligheter ökar och att det blir svårare för oseriösa företag att undanhålla intäkter. Det är företagarna själva som får bekosta det certifierade kassaregistret som kommer att kosta från cirka femtontusen kronor.

En genomförd granskning av skatteverket visar att det, i många fall, är mer än hälften av försäljningsintäkterna inte redovisade. Granskningen visar också att manipulation av kassaregister inte sker bara i restaurangbranschen utan även i andra branscher. Detta är enligt min mening tillräckligt allvarligt för att ge stöd till kravet på kassaregister.

Läs mer om den nya kassalagen på skatteverkets hemsida.