”Endast katolicismen besitter sanningen om den kristna tron”, påstod Vatikanen nyligen. Özcan kaldoyo skäms, såsom katolik, över att ha ett kyrkoöverhuvud som fäller sådana yttranden. Yttrandet visar att påven och hans omgivning inte har lärt sig ett dugg av historien.

Stridigheter inom kyrkan under snart 2000 år har haft krig, elände, fanatism och islams utbredning i världen i sitt följe och detta borde ha lärt de styrande något. Den ortodoxa biskopen Lukas i Konstantinopel ville hellre se mullor med vit fez än biskopar med röda kippor på huvudet. Tyvärr föll Konstantinopel för islam, pga att de kristna var splittrade inåt och oförberedda utåt, och har aldrig kunnat tas tillbaka.

Nu tycks påven vilja starta en liknande stridighet och splittring inom kristenheten. Påvens tidigare yttrande om islam, i vilka han citerade medeltidsskrifter som gjorde gällande att islam är en våldsinriktad trosinriktning, åtföljdes av påvens upprepade dementier till den muslimska världen och ett servilt agerande vid det efterföljande besöket i Turkiet.

Påvens yttrande nu måste därför ses som att han kränker en stor del av kristenheten, andra kristna än katoliker, men uppträder servilt mot den muslimska världen. Under det ottomanska rikets folkmord mot de kristna folkgrupperna åren 1915 och följande dog miljontals både katoliker, ortodoxa och protestanter för sin kristna tro. Hade inte de offer som inte var katoliker, utan var ortodoxa eller protestantiska, någon sanning i besittning?

Vatikanen har nyligen yttrat sig om de kristnas situation i Irak och har vänt sig emot att assyrier-kaldéer och syrianer ska få en frizon på Nineveslätten i norra Irak. Hur kan Vatikanen agera så, när de kristna är utsatta för etnisk rensning i Irak och riskerar att utplånas ?

Jag är själv katolik och betalar kyrkoskatt till den katolska kyrkan. Jag blir mycket tveksam att stå kvar i det, när Vatikanen agerar på detta sätt. Jag fördömer detta agerande med kraft. Jag kräver att Vatikanen och påven ber om ursäkt för detta yttrande till de ortodoxa, protestantiska och de andra trossamfunden.