Den 26 mars 2011 hölls i Jönköping Assyriska ungdomsförbundets årsmöte. I samband med årsmötet valdes en ny förbundsstyrelse för AUF för en mandatperiod om 2011-2013.

Vid årsmötet höll bland annat inbjuden talare från Assyriska riksförbundet tal och verksamheten som ägt rum under de senaste två åren presenterades.

För mandatperioden 2011-2013 valde årsmötet Bethnahrin Barqasho till ordförande och Isak Dikmen till vice ordförande.

Övriga invalda i styrelsen är Peter Butros (kassör), Rama Shukro (sekreterare), Caroline Abdulahad (ledamot), Johannes Keryakos (ledamot), George Gülenay (ledamot), Gabriella Melle (suppleant) samt Ilona Awrohum, (suppleant).

Vi önskar den nya styrelsen lycka till i dess uppdrag!